*

Hegyvidéki Segítő Központ

Ha segíteni szeretne az időseknek: Regisztráció

Hegyvidéki Segítő Központ

Intézményesül a Hegyvidéki Segítő Központ

A Hegyvidéki Segítő Központ június 30-ig tartja fenn a veszélyhelyzet idején biztosított segítségnyújtás formáit, ezt követőn összeolvad a Hegyvidéki Szociális Központtal. Akik a rendkívüli helyzet miatt kerültek a látókörünkbe, és gondozásra szorulnak, a továbbiakban is segítséget kaphatnak szociális ellátórendszerünkben. Azoknak az időseknek pedig, akik az elmúlt hónapokban ebédszállítást kértek, és erre a későbbiekben is igényt tartanak, a Segítő Központ július 1- jétől a szociális étkeztetés keretében biztosítja a meleg étel kiszállítását.

A Hegyvidéki Segítő Központ önkéntesei mind ez ideig hétezer ebédet szállítottak ki, nyolcszáz esetben intéztek bevásárlást, közel ötszáz alkalommal vittek gyógyszert, továbbá több mint tizenháromezer maszkot juttattak el ingyenesen a XII. kerületben élő időseknek. Az elmúlt három hónapban összesen 2493 főről gondoskodott a Hegyvidéki Segítő Központ és a Hegyvidéki Szociális Központ.

Fonti Krisztina alpolgármester, a Hegyvidéki Segítő Központ vezetője:

"A Hegyvidéki Önkormányzat már a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően megkezdte a felkészülést a járványhelyzetre, és létrehozta a Hegyvidéki Segítő Központot. A Központ a jogi, egészségbiztonsági és logisztikai rendszerének kialakítása idején is támogatta az önkormányzat segítségét igénylő időseket. A Segítő Központ munkájában az önkormányzat dolgozói valamint önkéntesek vesznek részt, akik az alapvető élelmiszerek és a szükséges gyógyszerek, illetve meleg ebéd házhoz szállítását végzik. A Segítő Központ Működési Szabályzatát és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat a dokumentumtárban olvashatják.

A Segítő Központ elsősorban a 70 év feletti, idős, segítségre szoruló, önmaguk ellátását - családtagjaik, rokonaik, ismerőseik (közreműködése) hiányában - megoldani nem tudó XII. kerületi polgárok ellátásának segítésére alakult, de egyedi, speciális esetekben (fiatalabb, de mozgáskorlátozott, frissen műtött stb. egyedülálló) is segít.

A Központ és az Önkormányzat munkatársai működnek közre abban is, hogy a mosható egészségügyi maszkok eljussanak a leginkább veszélyeztetett 70 év feletti korosztályhoz.​

A Segítő Központ önkéntesei a Hegyvidéki Önkormányzat által kiállított megbízólevéllel és kitűzővel rendelkeznek, és az igényelt szolgáltatást a személyes érintkezés minimalizálása mellett, az egészség- és vagyonbiztonság érdekében, a lakáson kívül, az ajtóban teljesítik. A Segítő Központ munkatársai nem jogosultak az ellátottak lakásába belépni, ezért ha valaki ilyet tesz, az bizonyosan nem lehet a munkatársa."