*
jatszoter10

2019-ben teljesen megújul a Tállya utcai park

A Hegyvidéki Önkormányzat sikeresen indult a „TÉR_KÖZ 2018” fővárosi pályázaton, így 2019-ben teljesen megújul a Tállya utcai park.

Mivel a közelben nincs hasonló közösségi zöldfelület, amit a környéken élők használhatnának, a Tállya utcai zöldterület fejlesztése évek óta az önkormányzat napirendjén van, és több részletben igyekezett a sportolás és a pihenés feltételeit biztosítani a parkban.
2014-ben kiépítette a gumiburkolatú sportpályát, lecserélte az elöregedett játszóeszközöket, azonban a park átfogó fejlesztésére forráshiány miatt eddig nem került sor.

2018 áprilisában Budapest Főváros Önkormányzata „TÉR_KÖZ 2018” címmel pályázatot írt ki kerületi önkormányzatok város rehabilitációs munkáinak támogatására.
ter_koz_2018_logo

A Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a szakmai egyeztetéseket követően a 2018. június 14-ei ülésén egyhangú határozatában úgy döntött, hogy a „Tállya utcai játszótér és park fejlesztése” címmel pályázatot nyújt be a TÉR_KÖZ 2018 pályázat „A” Programjára.

A projekt sikeressége érdekében az önkormányzat egy előzetes vélemény-felmérést végzett a környéken élők körében a terület funkcióiról, hiányosságairól, így a pályázati anyag koncepciótervében megjelentek azok a vélemények és előzetes igények is, amelyek a felmérés során előjöttek.

A Hegyvidéki Önkormányzat egy olyan – kifejezetten hiánypótló – parkfejlesztést kíván megvalósítani, amely elsősorban a környéken élők számára nyújt sportolási, pihenési lehetőségeket, beleértve a közelben lévő iskolába és óvodába járó gyermekeket. Emellett – kihasználva a terület morfológiai adottságait – a pihenőhely összekapcsolódna egy kilátópont kialakításával is.

A sikeres pályázat által elnyert támogatás révén lehetőség nyílik a park egy ütemben történő átfogó fejlesztésére, aminek során a megvalósítás és a fenntartás időszakában is különös hangsúlyt kaphatnak a fenntarthatósági elvek és ökológiai szempontok.

A fejlesztés fenntarthatóság-szempontú megvalósítása nem csak a környezeti, de a társadalmi fenntarthatóságot is a lehető legjobban igyekszik kielégíteni. Ezáltal egyrészt olyan társadalmi csoportok és korosztályok számára is lehetségessé és vonzóvá válik a park használata, akik eddig ezt nem tehették meg, másrészt a környező lakosság közvetlenül is részt vesz a fejlesztés koncepció kidolgozásában.

A fejlesztés egyik fontosabb célja, hogy olyan társadalmi csoportok és korosztályok számára is biztosítsa a sportolás és az akár aktív pihenés lehetőségét, akik számára ez itt elérhetetlen volt. Ennek jegyében a játszó- és sporteszközök kiválasztása, valamint a park berendezéseinek tervezése révén a gyermekek mellett a fiatal felnőtt, a középkorú, sőt a legidősebb korosztály számára is biztosított a pihenés és kikapcsolódás, vagy akár az aktív időtöltés a zöldben.

A park kialakítása – a szintkülönbségek ellenére is – lehetővé teszi, hogy a mozgásukban korlátozottak, a mozgássérültek, a babakocsis szülők, és akik nehezebben és bizonytalanul mozognak a lépcsőkön és a lejtőkön, szabadon tudjanak mozogni a park legnagyobb részén. A játszótér játékai között lesznek kifejezetten a mozgássérült gyermekek és fiatalok számára tervezett eszközök, így a mozgássérült és egészséges gyerekek együtt játszhatnak, növelve így a társadalmi integrációt.

A közel 4000 m²-es tervezési területen megvalósuló sétány- és köztér-rehabilitáció magában foglalja a közel teljes terület egységes megújítását, zöldfelületi frissítését, létrehozva egy olyan multifunkcionális közterületet, mely a kerület kiemelkedően sokszínű pontjává válhat.

A fejlesztés tervezett programelemei:

  • Parkfejlesztés, környezetrendezés, ökológiai alapú csapadékvíz-kezelés
  • Játszótér-fejlesztése, kilátópont kialakítása
  • Felnőttek számára kültéri fitnesz kialakítása
  • Közvilágítás fejlesztése, térfigyelő kamera és WIFI kialakítása
  • Illemhely kialakítása
  • Parkoló-fejlesztés
  • Közösségi bevonás

Ez utóbbi a pályázat beadását megelőzően már megkezdődött, hiszen a pályázati anyagba beépültek az előzetes felmérésben használati szokások és felmerült problémák, igények. Ez a közösségi tervezés tovább folytatódik, a napokban kapták meg a környéken élők azt a tájékoztató anyagot, amely alapján szavazhatnak, véleményt nyilváníthatnak az egyes programelemek tartalmával kapcsolatban. Az elektronikus és papír alapú szavazásra 2018. november 21-ig van lehetőség. A beérkezett szavazatok, vélemények alapján készülnek el a tervek, melyeket decemberben lakossági konzultáció keretében mutatnak be a tervezők az érdeklődőknek.

A fejlesztés tervezett összköltsége 228 000 000 Ft, amelyhez a fővárosi „TÉR_KÖZ 2018” pályázat során 100 000 000 Ft támogatást nyertünk. A fennmaradó 128 000 000 Ft összeget a Hegyvidéki Önkormányzat állja.

A kivitelezés a társadalmi egyeztetések és a tervek véglegesítése után 2019-ben kezdődik, a projekt várható befejezése 2019. szeptember vége.