*

csobaji_zsolt06

A kálvinista Kalotaszeg

A Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériáján megnyílt Csobaji Zsolt „A kálvinista Kalotaszeg” című kiállítása. A vendégeket dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna aljegyző köszöntötte.

Csobaji Zsolt (1941–) így vall önmagáról: „1975 és 2000 között tagja voltam a Vasutas Képzőművészeti Szabadiskolának. Nyugdíjazásomig (2000) az építész szakma különböző területein dolgoztam, és vasárnapi festő voltam. Azóta hétköznapi festő lettem.”Közel 40 egyéni és csoportos kiállítása volt itthon és külföldön. Képei hazai és külföldi magángyűjteményekben is megtalálhatók. Alapító tagja és résztvevője az erdélyi Nagypetri-Kalotaszegi művésztelepnek.
csobaji_zsolt01A polgármesteri hivatalban most látható kiállítása megnyitóján dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna aljegyző így beszélt a művészről: „Gyermekkorom óta ismerem, egy templomba járunk, a mátyásföldi református gyülekezetbe. Csobaji Zsolt kolozsvári felmenőkkel rendelkezik, érthető, hogy tematikus érdeklődése visszatér Erdélyországba. Távol áll tőle a művészvilág harsánysága, műveit és életét a kiegyensúlyozottság jellemzi, fűszerezve egy csipetnyi sajátos, Csobaji-féle humorral.”
csobaji_zsolt05Kusztos Tibor nyugalmazott bánffyhunyadi református lelkész Kalotaszeg földrajzi, vallástörténeti érdekességeibe avatta be a hallgatókat. Kalotaszeg több mint 60 települést foglal magába a Körös és a Kalota patak szögellésében, a falvak mellett egyetlen vásáros várost, Bánffyhunyadot. Az egyházi iratok szerint 1550-ben Kalotaszeg már protestánssá vált. A templomok híres festett kazettás mennyezete megőrzött egy korai motívumkincset. Csobaji Zsolt, Kalotaszeg barangolója képeiben tükrözi, a számára feltárult táj és ember lelkét.
kiallitas12A művész a munkáit édesapja és a tőle örökölt vallás előtti tiszteletadásnak szánta. A kiállítás megtekinthető: július 30-ig, hétfőn 13.00–17.30, szerdán 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.30 óráig.