*

kt11

Kiváló eredményekről számolt be a rendőrkapitányság

Rendkívül jó teljesítményt tudtak felmutatni a hegyvidéki rendőrök, tavaly még az egy évvel korábbi, szintén kiemelkedő eredményeket is sikerült felülmúlniuk – derült ki Sztanyó István rendőrkapitány képviselő-testületi beszámolójából.

„A bűncselekmények számát a 2018-as évben tovább csökkentettük, a nyomozás eredményességét pedig javítottuk” – foglalta össze röviden Sztanyó István rendőr alezredes a XII. kerületi rendőrkapitányság elmúlt évi eredményeit. A 2017-es és a 2018-as statisztikákat összevetve az önkormányzat legutóbbi képviselő-testületi ülésén elhangzott, hogy a regisztrált bűnesetek száma 1390-ről 1067-re csökkent. Kiemelt bűncselekményekből is kevesebb fordult elő (846 után 608), a lakásbetörések száma például 180-ról 164-re redukálódott, a gépjárműfeltörések és a személygépkocsi lopások száma pedig rendkívüli mértékben, 102-ről 42-re, illetve 77-ről 35-re esett vissza, ami közel 60, illetve 55 százalékos javulást jelent. A nyomozás-eredményességi mutató az összes bűncselekmény tekintetében 34,2-ről 46 százalékra nőtt.

Több szociális ellátás igénybevételének feltételrendszerét könnyítette a képviselő-testület. Az adósságkezelési szolgáltatást – ami a lakhatással összefüggésben díjhátralékot felhalmozott családoknak nyújt segítséget – többen vehetik majd igénybe azáltal, hogy megemelték a jövedelmi korlátokat, eltörölték a lakásnagyságra vonatkozó kritériumot, továbbá kettőről egy évre csökkentették az újbóli támogatás megítéléséig minimálisan szükséges időt azoknál, akik teljesítették korábbi adósságkezelési vállalásukat. A gyógyászati támogatást a 90. életévüket betöltöttek esetében ezentúl a havi gyógyszerköltség mértékétől függetlenül lehet megállapítani, míg az Otthon megöregedni pályázaton a jövedelmi értékhatár emelése révén az idősek szélesebb körben igényelhetik az önkormányzattól a lakásuk ingyenes vagy 50%-ban támogatott akadálymentesítését.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben pontosították a zöldterületen történő parkolás szankcionálható eseteit. Új tényállásként bekerült a rendeletbe a „gyűjtögetés”, hogy hatósági eszközökkel fel lehessen lépni a lakásukban lomot, hulladékot kényszeresen felhalmozó, a békés társasházi együttélést ellehetetlenítő személyekkel szemben, különösen akkor, ha a gyűjtőszenvedélyükkel mások egészségét veszélyeztetik.

A Közép-Budai Tankerületi Központ három, általa fenntartott hegyvidéki intézményben az alapdokumentumokat érintő változtatásokat tervez, amiket most – az önkormányzattal folytatott egyeztetések után – jóváhagyott a képviselő-testület. A Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium nevéből kikerül a „két tannyelvű” megnevezés, mert az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A Zugligeti Általános Iskola a bővítése miatt új telephelyként felveszi a Béla király út 59-61. szám alatti ingatlant, valamint a maximális létszámát 270-ről 440 főre emeli. A Kós Károly Ének-zene Tagozatos Általános Iskola tagintézmény kiválik a Városmajori Gimnáziumból, így – visszatérve a 2009-es beolvadás előtti állapothoz – a továbbiakban ismét önálló intézményként fog működni, Városmajori Kós Károly Általános Iskola néven.

Mivel a házi gyermekorvosi ügyelet ellátásával eddig megbízott cég április 30-ai határidővel felmondta az I., II., XI. és a XII. kerületi önkormányzatokkal kötött szerződését, ugyanakkor a közös közbeszerzési eljárás lebonyolításának idejére sem maradhat ellátatlanul a közép-budai régió, a képviselő-testület támogatta a kerületek megállapodását, miszerint az átmeneti időre – legfeljebb egy éves időtartamra – az Inter-Ambulance Zrt.-t bízzák meg a feladattal. Az ügyelet a továbbiakban is a Szent János Kórház 24-es épületében fog működni.