*

kt04

Önkormányzati beruházással bővülhet a Tamási iskola

A Tamási Áron iskola „A” épületének bővítését az önkormányzat fogja elvégezni, és ehhez a saját költségvetéséből biztosít forrást – erről döntött a képviselő-testület március 22-i ülésén.

A képviselő-testület határozata alapján a Hegyvidéki Önkormányzat saját forrásaiból, saját beruházásként valósítja meg a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium „A” jelű épületének emeletráépítéssel történő bővítését. Pokorni Zoltán polgármester tájékoztatása szerint ezzel a döntéssel visszatértek eredeti elképzelésükhöz, ugyanis a legutóbb körvonalazódott terv – a Közép-Budai Tankerületi Központ által végrehajtandó, nagyrészt állami forrásból történő beruházás koncepciója – nem válhat valóra. Ennek oka, hogy a Klebelsberg Központ csak 2018. június 30-áig használhatná fel a bővítéshez rendelkezésére bocsátott forrást, a hátralévő mintegy három hónap azonban már nem lenne elegendő a kivitelezéshez.

A rendkívül népszerű, növekvő létszámú Tamási iskola fejlesztését még azelőtt határozta el az önkormányzat, hogy az állam az intézményi működtetés mellett az iskolaépületek vagyonkezelésének feladatát is átvette, ezért Pokorni Zoltán szerint erkölcsi kötelességük, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak az intézménybe járó diákoknak. Hozzátette, az önkormányzat beruházásában tavaly őszre elkészült a Tamási új, „E” jelű épülete, de szükség van még az „A” épület bővítésére is, hogy megoldják az iskola férőhelyproblémáit. A beruházás, mint mondta, azért is fontos, mert ennek megvalósításával a Dobsinai utcai épületük – ahol a Tamási néhány osztályát helyezték el ideiglenesen – felszabadulhat, ezáltal pedig lehetőségük nyílik arra, hogy itt egy óvodát alakítsanak ki.

A polgármester kiemelte, hogy az építkezést – amelyhez az önkormányzat a közbeszerzési eljárást már korábban lefolytatta – a tanév végével el kell kezdeni ahhoz, hogy szeptemberben az „A” épület meglévő termeit újból használni lehessen, és az új részek kialakításához kapcsolódóan már csak olyan, befejező szakipari munkákat végezzenek az ősz folyamán, amelyek nem akadályozzák a tanítást.

Az önkormányzat képviselő-testülete véleményezte a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő átszervezési terveket. Támogatta, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – amelynek központja a Fekete István iskolában található – az utazó gyógypedagógusi hálózatát az iskolák mellett az óvodákra is kiterjessze szeptembertől, és az óvodai ellátás működtetésére egy új szakmai csoportot hozzon létre.

A képviselők jóváhagyták, hogy a tankerület törölje az Arany János iskola alapdokumentumából a szakközépiskolai oktatást, mert ez a képzési mód a 2016-17-es tanévben, kifutó jelleggel megszűnt. Hozzájárultak ahhoz is, hogy a Tamási Áron iskola hivatalos elnevezéséből kikerüljön a „két tannyelvű” jelző, ezt ugyanis a hatályos jogszabályi előírások szerint csak az az intézmény használhatja, ahol az összes évfolyamon – azaz nemcsak középiskolai, hanem általános iskolai szinten is – idegen nyelven oktatják a közismereti tárgyak egy részét.

Nem támogatták ugyanakkor a tankerületnek azt az elképzelését, hogy a Németvölgyi Általános Iskolában évek óta magas szakmai színvonalon működő logopédiai osztályt a jövőben az 1-8. évfolyam helyett csak az alsó tagozaton tartsák fenn. Pokorni Zoltán polgármester hangsúlyozta, ebben az ügyben az önkormányzatnak csak véleménynyilvánítási joga van, ám fontosnak tartják, hogy legyen a Hegyvidéken legalább egy olyan általános iskola, amely kis létszámú csoportokban, az elsőtől a nyolcadik osztályig képes gondozni a beszédfejlődési problémákkal küzdő diákokat. Nem fogadható el – tette hozzá –, hogy az érintett hegyvidéki családok más, távoli iskolákba kényszerüljenek vinni a fejlesztésre szoruló gyermekeiket.