*

solti01

Szőnyi Erzsébetet köszöntötték

Stílszerűen, hangversennyel köszöntötte 95. születésnapján kerületünk díszpolgárát, Szőnyi Erzsébet zenepedagógust, Kossuth-díjas zeneszerzőt az önkormányzat. A Hegyvidék Galériában megrendezett ünnepségen Kodály Zoltán és Bartók Béla művei is felcsendültek a Solti György Zeneiskola növendékeinek tolmácsolásában.

Ünnepi köszöntőjében Dióssy Krisztina arról beszélt, hogy Szőnyi Erzsébet már nagyon korán elkezdett zongorázni tanulni, első opera- és hangversenyélményei is gyermekkorához köthetők. Az akkoriban átadott Németvölgyi úti elemi iskolába járt, majd a szintén újonnan épült Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban folytatatta tanulmányait. Énektanára, Sztojanovics Adrienne, korának egyik legkiemelkedőbb pedagógusa volt, tanítási módszerében főszerepet kaptak a népdalok.

szonyi_erzsebet_koszontese01

Szőnyi Erzsébet hamarosan zongorakísérője lett az iskolai énekkarnak, amelyet Kodály Zoltán többször meglátogatott, így személyesen is megismerhette a tehetséges diákot. Immár zeneakadémistaként, zongora főtanszakon tanult, Kodály népzene szemináriumának legaktívabb tagja volt, korrepetitorként részt vett az ének-tanszék munkájában, Ferencsik János óráin a zenekari vezényléssel ismerkedett.

Középiskolai énektanári diplomáját 1945-ben kapta meg, a rákövetkező tanévben már a távollevő Kodály Zoltánt helyettesítette a népzene órákon. Zeneszerzői diplomáját 1947-ben vehette át.

Az 1947–48-as tanévet ösztöndíjjal a párizsi Conservatoir-on töltötte, eközben megismerte a francia alapfokú zenetanítás módszereit. Rendszeresen fellépett a magyar intézetben és a követségen rendezett zenei programokon, elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalfeldolgozásaiból adott elő zongora- és énekműveket. Vizsgahangversenyén saját maga vezényelte zenekari Divertimentóját.

Hazatérve, bekapcsolódott a magyar zenepedagógia újjászervezésébe, 1948-tól a Zeneakadémia tanára, majd tanszékvezetője lett több mint három évtizeden át. Munkássága során mindvégig Kodály Zoltán tanítását követte, a magyar szolfézs-módszertan világhírű képviselőjeként szívesen vállalt zenei feladatokat. Szellemi műhelyéből újabb és újabb zeneművek láttak napvilágot, darabjaiban fontos szerepet kap a személyes tónus, a közösséggel való kapcsolat kialakítása. Művészetét, pedagógia munkásságát 1947-ben Liszt Ferenc-díjjal, 1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2000-ben a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díjjal ismerték el. 2006-ban Kossuth-díjjal, 2014-ben a Nemzet Művésze címmel tüntették ki.

„A ma 95 éves művésznőről bátran mondhatjuk, hogy egyénisége, jelleme teljes összhangban van zeneszerzői talentumával. Megfontoltság, fegyelmezettség, minden témában alapos felkészültség, szigor és szeretet, szerénység jellemzi személyiségét” – hangsúlyozta Dióssy Krisztina.

szonyi_erzsebet_koszontese03

A méltató szavakat követően, az önkormányzat nevében, Fonti Krisztina köszöntötte fel az ünnepeltet. Mint az alpolgármester elmondta, mi, kerületiek tartozunk köszönettel a hegyvidéki díszpolgároknak azért, hogy közöttünk élnek, gazdagítják a közösséget. „Szőnyi Erzsébet ajándék a kerület számára, az pedig külön öröm és megtiszteltetés, hogy rendszeresen ellátogat a helyi rendezvényekre, melyek aktív résztvevője” – hangsúlyozta az alpolgármester hozzátéve, hogy jó látni, mennyire lelkesen és tisztelettel adták elő műsorukat a soltis diákok.

solti04

„Nyugdíjasként szinte több a dolgom, mint amikor dolgoztam. Egész napomat a zene tölti ki, e mellett rengeteget levelezek a világ minden táján élő kollégáimmal, a fő téma mindig a Kodály módszer. Egyszer tréfásan megjegyezték rólam, hogy Kodály katonája vagyok, ami a mai napig igaz” – nyilatkozta Szőnyi Erzsébet.

A koncerten Bartók Béla, Hajdú Mihály, Hidas Frigyes, Járdányi Pál, Kodály Zoltán, Ligeti György és Szervánszky Endre művei hangzottak el, fellépett Kovács Zita, Subai Piroska, Balázs Hanna, Csanády Jeromos, Bohus Emese, László Ágnes - hegedű; Bodor Emma - fuvola; Kocsis Gerda – nagybőgő. Zongorán közreműködött Homicskóné Szalóky Ildikó.