*
kt05

Új szociális támogatást vezet be az önkormányzat

Az idei utolsó ülésén elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, amely számtalan feladat ellátása mellett a szociális támogatások bővítésére is lehetőséget biztosít. Új ellátási formaként fűtési támogatás kerül bevezetésre, amit a novembertől márciusig tartó időszakban vehetnek igénybe a rászorulók.

Módosította a képviselő-testület az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi rendeleteit, ennek keretében a pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági összeghatára a nyugdíjemelés mértékének figyelembevételével 88.100 forintról 90.700 forintra emelkedik 2018. január 1-jétől. A gyógyászati támogatás esetében a jövedelemhatárok emelése mellett a jogosultsági életkor csökkentésére is sor kerül. A születési támogatás, a táborozási támogatás és gyermekek részére nyújtott gyógyászati segédeszköz támogatás folyósításának feltételei közt, a lakásnagyság kritériumának eltörlésével csak a jövedelmi és a vagyoni értékhatár marad meg, így a rászorulók közül még többen kaphatnak segítséget.
Új ellátási formaként fűtési támogatás kerül bevezetésre, amelyet a novembertől márciusig tartó időszakban egyrészt a lakásfenntartási támogatásban részesülők vehetnek majd igénybe kiegészítő juttatásként, havi 8.000 forint összegben. A másik célcsoportot azok az egyedül élő, 65 év feletti nyugdíjasok jelentik, akiknek jövedelme a jogosultsági összeghatár 131%-át nem haladja meg – ők havi 12.000 forint fűtési támogatásban részesülhetnek.
A szociális és gyermekvédelmi támogatások bővítésére a szintén most elfogadott 2018-as költségvetés teremt fedezetet. Szűtsné Kiss Zsuzsanna polgármesteri tanácsadó elmondta, hogy a feladatellátás minőségi javítására tettünk javaslatot a költségvetésben, és igyekeztünk mindazokat az igényeket figyelembe venni, amelyek akár az óvodai vagy bölcsődei ellátás kapcsán jelentkeztek, és ahol tudtunk, további bővítésre is lehetőséget nyújtottunk. A tanácsadó kiemelt néhány példát, úgymint a svábhegyi bölcsőde új szárnyának tervezett építését vagy a kerület kulturális életében bekövetkező bővülést. Ez utóbbi területen értelemszerűen költségnövekedéssel jár a felújított Lóvasút épületének és a Kulturális Szalon 2018-ban felépülő új otthonának a kerület kulturális vérkeringésbe kapcsolása.