*

Zöld Hegyvidék

Energia

“A KÖZÉPÜLETEK KIAKNÁZATLAN ENERGIAHATÉKONYSÁGI POTENCIÁLJA” című NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRÓL


2019 Április 10-én a TOGETHER nemzetközi projekt horvát partnere, Zágráb városa, megrendezte a “A KÖZÉPÜLETEK KIAKNÁZATLAN ENERGIAHATÉKONYSÁGI POTENCIÁLJA” című konferenciát, melynek kapcsán számos szakértő gyűlt össze hét európai országból.
energiahatekonysag

A konferencia fókuszában a jelenleg általánosan elterjedt, az épületeket önmagukban, pusztán technikai szempontból értelmező, „széttöredezett” nézet megváltoztatása állt. Tekintsünk az épületre egy teljes egészként, annak funkcióját, a fizikai térrel való kapcsolatát, a technológiai eszközöket és az épületet használó emberek igényeit is holisztikus módon figyelembe véve.
Ahogy Danijel Žamboki Építésügyi és Területi Tervezésért felelős helyettes miniszter a konferencia nyitóbeszédében rámutatott, Horvátország egy több, mint 600 középületet érintő átfogó, energiahatékonyságot célzó felújítási programot hajt végre, amelynek eredményeit energiahatékonysági intézkedések életbe léptetésével kívánják fenntartani.
Stella Arneri Regionális Fejlesztésért és Európai Uniós Alapok kezeléséért felelős helyettes miniszter szerint a lakosság munka- és életkörülményeinek fejlesztését célzó projektek épp úgy szükségesek a társadalom fejlődése szempontjából, mint a nagy volumenű beruházási, fejlesztési projektek. Az Interreg Central Europe Program fontos feladata, hogy ösztönözze a közösségi részvételt és az új ismeretek megszerzését az Európai Területi Együttműködésen keresztül.
A konferencia során a TOGETHER projekt partnerei áttekintést adtak az elvégzett feladatokról és összegezték az elért eredményeket négy kulcsfontosságú témán keresztül: az épületekkel kapcsolatos energiapolitikai célok teljesülése; középületek energia menedzsmentje; az épülethasználók részvételével végrehajtott energiahatékonysági akciók eszközei; valamint a politikai szerepvállalás és a politikai részvétel biztosítása a középületek energiahatékonyságának javítása érdekében. Az együttműködés fontossága és a tudás megosztásának kiemelt szerepe is tükröződött az előadásokat követő panelbeszélgetések során, amelyben bemutatkozott az eCentral, az Energy@School, a Feedschools és a Compete4SECAP projekt is. A szakemberek megosztották a projektek megvalósítása során szerezett tapasztalataikat, amelyek az energiafejlesztési tervek helyi és regionális szintű végrehajtásához szükséges megfelelő környezet, modellek és eszközök megteremtésére és kialakítására vonatkoztak.
energia2
Végül a konferencia egy letisztult üzenettel zárult: A középületek energiahatékonyságának hosszútávú növeléséhez átfogó megközelítés szükséges. Ez azt jelenti, hogy az energiahatékonyság fokozása során nem csak a modern technológiára és a beruházásokra kell támaszkodni, hanem érdemes az épületeket használókat - úgyis, mint energiafogyasztókat és egyben energiamenedzsereket is – mind jobban bevonni az épületek energiahatékony mindennapi használatának alakításába.


Középületek energiahatékonysága

A Together projekt keretében 9 középületében (irodaházak, óvodák, uszoda, kulturális központ) szereltek fel okos mérőeszközöket, amelyek segítségével folyamatosan monitorozni tudjuk az energiafogyasztást. A beérkező adatokat elemezve minden épületben az érintettekkel közösen dolgozunk ki akcióterveket a fogyasztás csökkentésére. A program szerves részét képezi több szemléletformálást segítő kezdeményezés és eszköz kidolgozása, mint például a legkisebbeknek szánt foglalkoztató füzet. A szakirodalom alapján szemléletformálással 10%-os megtakarítást lehet elérni, és ez az összeg további energiahatékonysági tevékenységekre forgatható vissza. A TOGETHER azonban nem csak hazánkban próbálja meg csökkenteni az energiafogyasztást, hisz az Interreg Central Europe program keretében megvalósuló projektben a Hegyvidéki Önkormányzat 7 Közép-Európai partnerrel dolgozik együtt az energia hatékony középületekért.


További információk:
onkormanyzat/eu-palyazatok/together
interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER

A TOGETHER projekt legfrissebb hírleve már elérhető.

SPÓROLÁSI TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

Hasznos energia-megtakarítási tippekért kattintson IDE.

FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERV (SECAP)

Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2016-ban csatlakozott a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (Covenant of Mayors for Climate & Energy) nemzetközi szervezethez. A Szövetséghez csatlakozó valamennyi településnek – egységes tartalmi útmutató alapján – Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) kell készítenie, melyben többek között a települési energiamérleget, a CO2 kibocsátási-leltárt és CO2 kibocsátás-csökkentési vállalásaikat, valamint klímaadaptációs intézkedéseiket rögzítik.
A Hegyvidék energiagazdálkodása, az eddig elért és tervezett fejlesztések eredményei megalapozzák a készülő SECAP közérdekűségét. Budapest XII. kerület környezetvédelmi programja, klímastratégiája és ITS dokumentuma egyaránt hangsúlyozza a fenntartható energiagazdálkodás kerületi megvalósításának jelentőségét, illetve a Hegyvidék épületenergetikai, környezetbarát közlekedési és zöldterület fejlesztési törekvéseit. A SECAP stratégiai keretrendszert képezhet az Önkormányzat közlekedési elektrifikációjával, smart city fejlesztésekkel kapcsolatos törekvéseiknek is.
A kerület az éghajlati sérülékenység és alkalmazkodás szempontjából is kihívásokkal áll szemben. A Hegyvidék természetvédelmi oltalom alatt álló erdős területeit, nagyobb zöldfelületű közparkjait (pl. Városmajor, Gesztenyés kert, Csörsz park), valamint a forrásokat (pl. Béla király kút, Városkút, Ágnes forrás, Disznófő forrás, Darázs forrás, stb. az éghajlatváltozás ökológiai és vízjárási hatásai kedvezőtlenül érinthetik. Valószínűsíthető, hogy a városi hőszigethatással, hőhullámokkal szembeni sérülékenység számottevő éghajlati kockázatot jelent a Krisztinavárosban, illetve Németvölgy keleti térségében. A hegyvidéki SECAP egyúttal lehetőséget teremt a hegyvidéki polgárok energia- és klímatudatos szemléletének kialakítására, illetve a helyi érdekcsoportok „korai” bevonására. Különösen fontos a közoktatási és művelődési intézmények „mozgósítása”, melyre jó alapokat teremtenek a Hegyvidéki Önkormányzat hazai és nemzetközi projektjei.

Egyéb megújulók

Mom kulturális központ - szennyvízhő hasznosító rendszer

A XII. kerületi MoM Kulturális Központ felújítása során valósult meg Magyarország első kommunális szennyvíz hőforrású hűtési-fűtési rendszere. A rendszer 0,8 - 1,1 MW hűtési és fűtési teljesítménnyel működik 2011 áprilisa óta.
A szennyvízhő valójában nem egy elsődleges energiaforrás, hanem annak az energiának a visszanyerése, amit egyszer már megtermeltünk. A szennyvíz hőjének hasznosítása valójában nem termelés, csak visszanyerés.

Napelemek

A Hegyvidéki Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és négy oktatási-nevelési intézmény területén telepített napelemes rendszereket, melyeknek összteljesítménye 167,8 kW. A költségek optimalizálása mellett a napelemek működésével évente több, mint 20 t szén-dioxid kibocsátás előzhető meg.

lóvasút - földhőszonda

A Hegyvidéki Önkormányzat régóta tervezte az egykori – 1885-ben épült – lóvasút-végállomás újjáépítését. A fejlesztés célja az volt, hogy a romos állapotban lévő, veszélyeztetett műemléki érték megóvása mellett az épület új funkciókat is kapjon, illetve az épület fűtése és hűtése korszerű földhőszondás technológiával, energiahatékony módon kerüljön kialakításra.