*

Zöld Hegyvidék

Zöldfelület


Véget ért a Városi Zöld Övezetek projekt, de a munka foyltatódik

hegyvidekFB_post


Budapest XII. kerülete jelentős városi zöldfelületeivel a főváros legzöldebb kerülete. Az Önkormányzat a kerület zöldfelületeit különleges eszköznek tekinti, és komoly erőfeszítéseket tesz azok tervezésére, fejlesztésére és fenntartására. A Hegyvidék a környezetminőség alapján is a legjobb állapotú kerületek közé tartozik és egyes területei nemcsak kerületi, hanem város szintű igényeket is kiszolgálnak.

 

Hogy ez az egész Hegyvidékre kiterjedően igaz is maradjon, a XII. kerületi Önkormányzat részt vett a most lezárult Urban Green Belts (UGB-Városi Zöld Övezetek) elnevezésű projektben.

 

Mindezek folyományaként 2016 végén megalakult a Hegyvidéki Zöld Iroda. Fő feladata, hogy a tervezéssel, programok szervezésével, új kezdeményezések felkarolásával és megvalósításával valamint hatósági feladatok ellátásával segítse a helyi környezeti elemek megóvását és fejlesztését. A szervezet munkája során kiemelt figyelmet fordít a kerületi sajátosságokra, a lakossági igényeire, a fenntartható fejlődés szempontjaira.

 

A fenti feladatok hívták életre a Zöld Iroda két fő programját:

 

A KöZöld egy rendszeressé vált informális találkozósorozat, ahol a fővárosi és környéki önkormányzatok „zöld” ügyekkel megbízott képviselői találkoznak a mindenkit érintő közös kérdéseket megbeszélni és megosztani a jó gyakorlatokat.

 

A Zöldfelület Gondnoksági program a kerületben található külön-külön kicsi, ám összességében számottevő gazdátlan zöldterületek rendbetételét tűzte ki célul. Elkötelezett helyi lakosok vállalták a hozzájuk közel eső kis területek rendberakását és ápolását, amelyhez a Hegyvidéki Zöld Iroda eszközök biztosításával illetve partnerei részéről szakmai tanácsadással nyújtott segítséget.

 

Álláspontunk szerint a jól karbantartott városi zöldfelület számos haszonnal bír, aminek teljes kiaknázását a felelős helyi hatóság és a helyi polgárok közötti együttműködés révén lehet csak megvalósítani.

 

Éppen ezért is pályázta meg a Zöld Iroda az UGB program folytatásaként is felfogható Egészség és Zöldfelület (Health and Green Space) projektet, amely idén nyáron vette kezdetét.

 

A programban az egyre fejlődő zöld potenciált kívánja kihasználni a kerület. A Városi Zöld Övezetek projekt tapasztalataira építve most egy 9 országot felölelő projektben vezető partnerként kíván a zöldfelületek fejlesztésével a városban lakó emberek környezetegészségügyi negatív hatásaira akciótervet kialakítani. Így javítva a polgárok életminőségét, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás helyi hatásainak mérséklését célzó tevékenységekkel.


Kertészkedjünk a közterületeinken

kertesz
A Hegyvidéki Zöld Iroda útmutatója hasznos információkat tartalmaz a kerületi zöld közterületek és kertek gondozásához. A nyomtatásban megjelent füzet digitális verzióját akár már otthona kényelméből, vagy mobilján is tudja böngészni a képre kattintva.

zÖldfelület gondnokság program

Imádsz kertészkedni, de nincs hely a lakásodban?

Jó lenne, ha ismernéd a szomszédjaidat?

Csatlakozz Zöldfelületi Gondnoksági Programunkhoz!


A Hegyvidéki Zöld Iroda Zöldfelület Gondnokság Programjának célja, hogy önkormányzati támogatással előmozdítsa és segítse a XII. kerületben élők és az itt dolgozók törekvéseit a közhasználatú zöldfelületek gondozására, saját környezetük megújítására, szépítésére. A programban a gondnokságba vont közterületi zöldfelületek előkészítése, beültetése és folyamatos gondozása valósul meg az alábbi feltételek mentén.

 • A programra a jelentkező által kiválasztott terület adatainak megadásával lehet jelentkezni.

 • Kizárólag a XII. kerület határain belül elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonú közterületi zöldfelületeket lehet a gondnoksági programba bevonni.

 • A területek előkészítését, az ültetési koncepció elkészítését, a beültetéséhez szükséges növényeket, és a gondozáshoz szükséges alap eszközcsomagot a gondnok vagy gondnokok számára a Hegyvidéki Zöld Iroda ingyenesen biztosítja.

 • A területek gondozását teljes körűen a gondnok vagy gondnokok végzik, a Hegyvidéki Zöld Iroda folyamatos szakmai felügyelete és szakmai támogatása mellett.

 • Az érdekelt felek közötti koordinációról a Hegyvidéki Zöld Iroda gondoskodik.

 • Az önkormányzat és a gondnok vagy gondnokok (egy gondnok esetén a gondnok, több gondnok esetén a gondnokok közül egy kiválasztott képviselő) egy kétoldalú megállapodást írnak alá, amelyet évente meghosszabbítanak. A megállapodásban a felek rögzítik a feladatokat, a felelősségi köröket és a gondnoksági tevékenység nyomon követésének módját.

 • A programba bármikor be lehet kapcsolódni, a jelentkezéseket az önkormányzat Zöld Irodája folyamatosan fogadja, a területek előkészítése és beültetése minden évben tavasszal és ősszel történik. A jelentkezés időpontját és a terület sajátosságait (pl. a terület elhelyezkedése, nagysága, a szükséges talaj-előkészítő munkálatok, a gondnokok száma) figyelembe véve, a jelentkezés elbírálása során kerül meghatározásra a gondnoksági programba való tényleges bekapcsolódás időpontja, amely a megállapodásban lesz rögzítve.

A jelentkezés módja

Amennyiben érdeklődik a program iránt, kérjük, hogy küldje el az alábbi adatokat és információkat a zoldpont e-mail címre, vagy jelentkezzen személyesen a Hegyvidéki Zöld Irodában (1126 Kiss János altábornagy u. 43-45.): 

 • a kiválasztott terület címe és/vagy helyrajzi száma (a helyrajzi szám a Minerva Térinformatika rendszerben megtalálható),

 • 3-4 fénykép a területről, amelyek képet adnak a terület állapotáról, méretéről és elhelyezkedéséről,

 • hány ember venne részt a terület gondozásában,

 • a kapcsolattartó elérhetőségei (név, cím, e-mail cím, telefonszám),

 • egyéb információ a területről.

A jelentkezést követően a Hegyvidéki Zöld Iroda munkatársai felveszik a jelentkezővel a kapcsolatot és egy helyszíni szemle keretében tisztázzák a részleteket, egyeztetik a további lépéseket.

A Hegyvidéki Zöld Iroda a jelentkezés sorrendjében bírálja el a jelentkezéseket. A jelentkezési feltételek maradéktalan teljesülése esetén is előfordulhat, hogy a programra elkülönített keret kimerülése miatt az ültetésre több hónapig kell várni. Megértésüket kérjük és köszönjük!

A gondozásba vehető zöldfelületek térképe


Megjelent a Városi Zöldövezetek Projekt Legújabb hírlevele!

Önkormányzatunk városi zöldfelületekkel foglalkozó projektjének ötödik hírlevelében megtudhatják, hogy az elmúlt fél évben mi történt a projekt partnerekkel és hogy hogy állnak a teszt tevékenységek. Kiderül mi volt a periódus legjobb története, és hogy miről beszélgettek a Nova Goricában megrendezett partnertalálkozón. Jó olvasást kívánunk!
A hírlevél letölthető itt.


Az Urban Green Belts (UGB), Városi zöldövezetek projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Közép-európai Transznacionális Együttműködési program (Interreg Central Europe 2014-2020 Program) keretében valósul meg.

A projekt célja olyan innovatív módszerek és eszközök kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a fenntartható, partnerségen alapuló városi zöldfelület-gazdálkodási rendszerek kialakítását.

A projektben hét közép-európai ország (Ausztria, Olaszország, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Lengyelország, Magyarország) – Magyarországról Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzata mellett a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) – vesz részt.

Nevtelen

További információk:
onkormanyzat/eu-palyazatok/urban-green-belts
interreg-central.eu

ébredj egy szebb kerületre!

Nagy sikerrel zárult a Hegyvidéki Zöld Iroda és a Hosszúlépés.Járunk? közös programja, amelynek keretében minden érdeklődő megismerkedhetett a hegyvidék növény- és állatvilágával, és a Zöldfelület Örökbefogadási Programunkkal is. Nagyon reméljük, hogy mindenki jól érezte magát!

Faültetési Program

A közterületi fasorok és egyéb közterületi facsoportok megújítása és fejlesztése a Hegyvidéken, az alábbi szempontok szerint:
 • Város- és klímatűrés
 • Hosszú távú fenntarthatóság
 • Őshonos fafajok előtérbe helyezése
 • Városképileg elfogadott, egységes megjelenés
A fasorok megújítása során figyelembe kell venni a kerületi fakataszteri felmérés eredményeit, illetve az egyedi esetekben szükségessé vált FAKOPP 3D vizsgálat eredményeit. A „FAKOPP 3D” egy favizsgáló műszer, melynek működési elve a hang belső terjedési sebességének mérésén alapszik. A műszerhez kapcsolódó szoftver megjeleníti a vizsgált keresztmetszetben jellemző sebesség eloszlási ábrát, a különböző magasságokban végzett mérésekből a törzs belső szerkezetét háromdimenziós modell jeleníti meg. A Hegyvidéki Önkormányzat 2017 tavasza óta használja ezt az eszközt az érintett faállomány „feltérképezésére”.

Fakataszter

A felmérés 2012 áprilisában kezdődött meg és 2017 elején fejeződött be, ennek során előre meghatározott körzetenként kerül sor a közterületi faállomány felmérésére. A mintegy 9000 db faegyedet érintő felmérés során minden egyes – kerületi kezelésben lévő – közterületi fáról adatlap készült (pontos helyszínleírás, a fa becsült kora, egészségi állapota, lomb- és törzsátmérője, pótlási/eszmei érték stb.) A fakataszteri rendszer segítséget nyújt a saját faállomány hatékony kezelésében. A fakataszteri felmérés eredményei alapján több száz kerületi fa van olyan állapotban, ami további vizsgálatokat tesz szükségessé annak eldöntésére, hogy a beteg fa élet- és vagyonbiztonsági okokból kivágandó-e, illetve annak pótlására van-e szükség.

Zöldtetők, zöldfalak

A Kerületi Építési Szabályzat 2009 óta tartalmaz zöldtetők kialakítására vonatkozó előírásokat.

Az zöldtetők, zöldfalak nem csak dekoratívak és látványosak, hanem számos pozitív hatásuk van. A legelőnyösebb tulajdonságuk, hogy sokféle felületen megvalósíthatók városi környezetben, előbbi főként lapos tetőkön, míg utóbbi pl. épülethomlokzatokon, tűzfalakon, térelválasztó falakon is. A fotoszintézis által széndioxidból oxigént állítanak elő, amivel tisztítják a levegőt. Jelentős porfogó tulajdonsággal rendelkeznek így a városi por egy részét is képesek felvenni. A levegőtisztítás mellett a tetőkön és falakon megjelenő növényzet hőszigetelő és zajszigetelő hatású. A zöldfelület növelés egyik alternatív megoldása lehet.

2017 áprilisa óta Önkormányzatunkkal együttműködik a Zöldtető és Zöldfal Építők Országos szövetsége, mivel „Budapest tüdejének” nevezett kerületként fontos számunkra a már meglévő zöldfelületünk megóvása és azok növelése ilyen alternatív megoldásokkal is. A Polgármesteri Hivatal épületének földszinti tárgyalója tetején extenzív zöldtetőt alakítottunk ki.

Függőleges zöldfelületek tervezésének, kivitelezésének műszaki és kertészeti útmutatója.

Virágosítás

Utcai virágosítás (klímatűrő fajok)

A korábbi helyszíneken (Böszörményi út, Jagelló út) klímatűrő növényfajok kerültek a lámpaoszlopokra, de az Önkormányzat ugyanígy törekedett a klímatűrő, őshonos növények telepítésére zöldfelületeinek beültetésénél is.

virágosztás

Évente öt helyszínen több tízezer tő virágot biztosít az Önkormányzat a lakosság részére, segítve a lakások, erkélyek, kertek zöldítését, szebbétételét.

HEGYVIDÉKI CSODAKERT PÁLYÁZAT

2018-ban felelevenítettük és új köntösbe bújtattuk a korábbi Tiszta udvar, rendes ház programot. A Hegyvidéki Csodakert pályázatra három kategóriában (virágoskert, balkon, zöldtető vagy zöldfal) pályázhattak a társasházak. Tizennyolc címről érkezett jelentkezés, öt pályázatot díjaztunk.

Parlagfű-irtás

Parlagfű irtással kapcsolatos információkat az alábbi linken talál:

Fakivágás

Elkészítése folyamatban

Parkok és játszóterek kezelése

Parkokkal és játszóterekkel kapcsolatos információkat az alábbi linken talál: