Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Normafa óvoda

Óvodavezető: Doba Csilla NORMAFA_logo-191x222
Óvodánk telephelyeinek címe:
Székhely: 1121 Budapest, Normafa út 30-32.
E-mail: normafaovoda12@gmail.com
Tagóvoda: 1121 Budapest, Őzike út 32.
E-mail: ozikeovoda@gmail.com
Tel.: 06-1-395-88-84, 06-1-275-47-99
Honlap: www.normafaovoda.eu
Engedélyezett csoportok száma Max./min. csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
10 (6 + 4) 25 250

Intézményünk a Normafa közelében helyezkedik el. Földrajzi adottságaink kimagaslóak és különleges lehetőségeket nyújtanak a gyermekek számára.

Az óvodai nevelés két épületben folyik, melyeket a 21-es és 21/a-s autóbusszal könnyen meg lehet közelíteni.

normafa1Sajátos adottságaink:

 • Rendkívül tiszta, friss a levegő.
 • Fő közlekedési utaktól ideális távolságban helyezkedik el.
 • Az óvodánkat erdős terület veszi körül, ősfák ölelik át.
 • Udvarunkon egyedi növény- és állatvilág található.
 • Fedett teraszaink lehetővé teszik, hogy nyáron kint étkezzenek a gyermekek, esős időben is levegőzhessenek.

Óvodásaink rendszeresen kirándulnak, sétálnak a Svábhegy nevezetességeit megismerve.

Személyi feltételeink

Az óvodapedagógusok munkáját fejlesztőpedagógus, gyermekszerető pedagógiai asszisztensek, óvodapszichológus, szociális segítő, dajkák, kertészek és óvodatitkár segítik. Óvodáinkban logopédusok javítják a gyermekek beszédét, hangképzését.

Nevelésünk alapja az óvodapedagógia hagyományainak, értékeinek megőrzése. Az együttélés szabályainak megtanulása, megtanítása mellett óvodásainknak biztosítani tudjuk személyiségük egészséges fejlődését.

Célunk a szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, a gyermekek egyéni érdekeit szem előtt tartó, élménygazdag óvodai nevelés.

Játékon belüli egyéni fejlesztési lehetőségeket biztosítunk a gyermekeknek, hogy alkalmassá tegyük, támogassuk őket az iskolai környezet befogadására.

Óvodánkban egy csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik. A sváb családok számára a sváb hagyományok megtartása, identitástudat erősítése és a német nyelv használatának támogatása a feladatunk. Hagyományos ünnepeink a Márton nap, Terményünnep, nemzetiségi hét. Folyamatos együttműködésben vagyunk a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesülettel, programjaikon rendszeresen részt veszünk, Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását is megkapjuk.

Pedagógiai Programunk főbb hangsúlyai:

 • Folyamatos tapasztalatszerzés biztosítása
 • Egyéni fejlődéshez igazodó ismeretnyújtás, differenciálás
 • Egészségmegőrző szokások kialakítása
 • Olyan környezeti kultúra megalapozása, ami magába foglalja az életmódot, gondolkodást, viselkedésmódot is
 • A gyermekek aktivitását, tevékenységét előtérbe helyező módszerek és érzékszervekre ható szenzitív környezetpedagógia alkalmazása
 • Szabad játékban az óvodapedagógusok ötleteikkel támogatják a gyermekek kreativitását, a spontán tanulás alkalmait
 • Az anyanyelvi nevelésben a mese, a vers világán át a beszédkultúra, a szókincs és az önkifejezés erősítése
 • Matematikai tartalmú ismeretek játékos, életszerű helyzetekben történő megtapasztalása
 • Kora tavasztól késő őszig a nap nagy részét kint töltve az udvaron, de a téli időszakban is naponta levegőzve, növelve a gyermekek edzettségét
 • Folyamatos megújulásban levő udvarunkon labdajátékok, futóbiciklik várják a gyerekeket gumitéglás labdapályán, biciklipályán (MOL pályázat megnyerésével és fenntartói támogatással)
 • Egészség hét tervezése („Rágcsa” napok, aroma mécses, befőtt, savanyúság, süti készítése stb.)
 • A tevékenységek megszervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét
 • Sószobában töltött aktív idő biztosítása
 • A „Szív kincsesláda” program alkalmazása a nagycsoportokban folyamatosan bővülő eszközkészletünkkel
 • Gyümölcs, zöldség napi fogyasztása
normafa2

  A Biztonságos Óvoda és a Blum program tagjaként (Gondolkodj Egészségesen!) a megújulás jegyében az új módszereket is beépítjük a pedagógiai programunkba.

  Havonta mennek a csoportok sétálni a környékre az óvoda által kidolgozottHegyvidéki séták program alapján. Rendszeres látogatói vagyunk a Kis-Svábhegyen található tanösvénynek is.

  Székhelyóvodánk a Together környezetvédelmi projekt tagja, okosmérő segítségével, Hümér programmal a takarékos energiahasználatra hívjuk fel óvodai közösségünk figyelmét, napkollektorok segítségével csökkentjük a költségeinket.

  normafa4

  Székhelyóvodában Óvodakert működtetésével a növénygazdálkodás alapjait tanítjuk a gyermekeknek, a gyógynövények megismerése mellett.

  Kiemelten jelenik meg „Zöld Óvodaként” a nevelési programunkban a környezeti nevelés, ami áthatja mindennapjainkat, az egész óvodai életet. Székhelyóvodánk Örökös Zöld Óvoda ranggal rendelkezik. Őshonos fafajok közül évente választanak a csoportok udvarrészükön egy fát “Mi fánk”-at (hárs, bükk, tölgy, juhar stb.), amit alaposabban megfigyelnek, megismernek

  A hagyományos óvodai ünnepeken kívül nagy jelentőségük van programunkban a „zöld ünnepek”-nek (állatvédelmi nap, természetvédelmi hónap, Víz napja-vándornap, Föld napja, Madarak és fák napja, Fenntarthatósági hét), melyeken tevékenyen részt vesznek a családok is.

  Téli időszakban “Madár karácsonnyal” a kert madaraira is gondolunk, a gyermekekkel finomságokat készítünk, Madárbarátként rendszeresen gondoskodunk a kertünk „látogatóikról” kihelyezett etetőkkel és odúkkal, télen és tavasszal is egyaránt.

  Az óvodai évek során a gyermekek

  • felfedezik az élő, élettelen környezeti tényezők összefüggéseit
  • az erdőt, mint élőhelyet megismerik
  • az évszakokhoz kapcsolódó kerti munkában vesznek részt
  • védett növényeket, állatokat (keltike, mókus, szarvasbogár, stb.) láthatnak, 10-14 féle madarat figyelnek meg az óvoda kertjében.

  Évek óta működik külső szakember (ornitológus) vezetésével „Természetbúvár ovi” a középső és nagycsoportos gyermekekkel. Környezeti nevelő munkánkkal törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek naponta éljék meg a harmóniát önmagukkal és környezetükkel.

  Olyan környezetet teremtünk számukra, melynek rendjét képesek átlátni, amely számukra érthető, kiismerhető, barátságos világot jelent.

  Óvodánkban kerül megrendezésre minden évben a kerületi óvodások nagycsoportosainak Fülemile Környezeti Találkozója, melyen több állomást vezetve bővíthetik a gyermekek élővilágról és annak védelméről szerzett tudásukat.

  normafa3

  Családokkal való együttműködés nagyon fontos számunkra. Partner napok szervezésével a családok megismerhetik és közvetlenül átélhetik az óvoda minden napjait. A szülőkkel való együttneveléssel adjuk meg a legoptimálisabb lehetőséget, fejlesztést és tartalmas óvodai éveket a gyermekek számára.

  A szülőkkel való kapcsolattartásunkban nyitottságra, őszinteségre, együttműködésre törekszünk. Lehetőséget biztosítunk számukra nevelő munkánk folyamatos megismerésére közös programjainkon, melyek:

  • családi játék délelőtt
  • őszi kertrendezés
  • Márton napi lámpás felvonulás
  • Családi egészségnap
  • karácsonyi játékdélután
  • farsangi versenyjátékok, táncház
  • Föld napi kertépítés, virágültetés, virágvásár
  • húsvéti kézműves délelőtt
  • kerületi családi rendezvények

  Főbb ünnepeinken (anyák napja, karácsony, évzáró, ballagás) szívesen várunk minden hozzátartozót, családtagot.

  A szülők igényeit egyeztetve óvodai időn kívül tanfolyami rendszerben van lehetőség a középső és nagycsoportosok számára mindkét telephelyen játékos gyermektornára, néptáncra, intenzív úszásra, hitoktatásra, a tagóvodában foci foglalkozásokra, valamint a székhelyóvodában judo foglalkozásra is.

  Azoknak a családoknak, akik nevelési törekvéseinkkel egyetértenek, felajánljuk óvodás korú gyermekeik óvodai ellátását, nevelésükben való segítő együttműködésünket.