Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Orbánhegyi óvodák

Óvodavezető: Matisz Lászlóné ORBANHEGYI_logo-178x179
Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/a
Telefonszám: 214-82-45
Tagóvoda: 1126 Kiss János altb. u. 31-33/a
Telefonszám.: 70/337-2915
E-mail: orbanovi@gmail.com
Honlap: www.orbanhegyiovoda.hu
Engedélyezett csoportok száma Max./min. csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
4 + 4 20-25 100 + 100

Székhely óvodánk területére lépve a látogatót nagyon kellemes, szemet gyönyörködtető látvány fogadja: rövid szolgalmi útból a nagy, füves, parkosított kert, a sok örökzöld növény és fa, melyek megszűrik a városi levegőt. Tovább haladva az óvodaépület, majd játszóudvarunk található.

Az óvoda épületének emeletén található a korszerűen felszerelt, tágas tornatermünk. A fenntartó által jóváhagyott költségvetésből, pályázati pénzből és az óvoda alapítványának támogatásából nagy választékban állnak rendelkezésünkre a különböző játékos mozgást segítő eszközök, amelyek lehetőséget biztosítanak a gyermekek változatos fejlesztéséhez.

A Kiss János altábornagy utcából számozódó, de a Beethoven utca felől megközelíthető tagóvodánk 2015. szeptember 1-én nyílt meg, ahova jelenleg 4 csoportba összesen 100 gyermek jár. A teljes körűen korszerűsített épületben, az első emeleten helyezkedik el az óvoda. Tágas, világos, vidám hangulatú belső terekkel és egy nagy tornateremmel rendelkezik, ahol fejlesztőpedagógus és utazó rendszerben logopédus is foglalkozik a gyermekekkel.

Pedagógiai Programunk azonos, hagyományainkat ott is éltetjük, de a sajátos adottságokra igyekszünk új programokat is bevezetni.

Empatikus óvodapedagógusaink mindegyike főiskolai végzettséggel rendelkezik, többüknek szakvizsgája is van.

Óvodánk mottója: BIZALOM, SZERETET, CSALÁDIAS LÉGKÖR

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja kimondja: „…a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak”. Valamint meghatározza, hogy: „Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.”

Minden gyermek egy egyedülálló csoda, akinek vannak jó és rossz tulajdonságai. Segítenünk kell abban, hogy pozitív tulajdonságainak erősítésével visszatérő sikerélményhez jusson. Elsődleges szempont, hogy a gyerek jól érezze magát az óvodában. Testi, lelki, szellemi szükségletét elégítse ki a megismerési folyamat, és elmélyülhessen a cselekvésben. Ezért fontos a játékosság, a cselekedtetés, a felfedezés és a motiváció. Önként vegyen részt a tevékenységben, azonosuljon a feladattal, akkor tekinti könnyen magáénak.

Az óvodai nevelés során kiemelten foglalkozunk az alábbi területekkel:

 • egészséges életmód;
 • az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
 • a környezet megismerése, megszerettetése, megóvása.

Szeretnénk kialakítani a helyes magatartásformákat, megalapozni, hogy felnőve majdan továbbra is igényük legyen az ilyen típusú életvezetés.

Az udvar adottságai révén folyamatosan tudjuk figyelni a természet változásait, a növények fejlődését. A nagycsoportosok konyhakertjében évelő növényeken kívül virágokat, zöldségeket vetnek és palántáznak, melyeket egész éven át ápolnak, a termést a kisebbekkel együtt, közösen fogyasztják. Ezek a tevékenységek nemcsak ismereteket nyújtanak, hanem érzelmi életüket is gazdagítják, mert nap, mint nap örömforrások a gyermekek számára.

Óvodánk sajátos arculata főleg hagyományaink kialakításából és a különböző, ismétlődő programok megszervezéséből, megtartásából formálódik

 • A tanévkezdést követően a hagyományos tábortűz gyújtása nagyon jó alkalom arra, hogy gyermekeink szülei egy kötetlen énekléssel, beszélgetéssel jobban megismerhessék egymást. Erre a programra az iskolába távozott gyerekeink is meghívást kapnak, hogy megoszthassák velünk első élményeiket.
 • Egy őszi és egy tavaszi péntek délutánon a szülőkkel közösen, éppen adódó kerti munkákat, javításokat és a kert szépítését végezzük el.
 • Mihály napkor a gyerekek saját készítésű portékákat árulnak egymásnak, melyekért mondóka, ének vagy vers a fizetség.
 • Minden évben ellátogat hozzánk a jóságos Mikulás, és megajándékozza gyermekeinket.
 • Az adventi időszakban a szülőkkel közös barkácsdélutánt tartunk, ahol a népi hagyományokat elevenítjük fel.
 • Egyéni elképzelésű jelmezekbe öltözve farsangolunk, ahol mi, felnőttek is jelmezben vagyunk, s egy-egy kedvenc mese dramatizálásával tesszük vidámabbá az ünnepet, majd a télbúcsúztató kiszebáb égetése is megtörténik.
 • Húsvétra a szülőkkel együtt különböző technikákkal tojásokat festünk.
 • Minden évben nagy népszerűségnek örvend a szülőkkel közös Családi sportnapunk. Itt játékos csapat és sorversenyekkel mérhetik össze képességeiket a résztvevők.
 • Bensőséges ünnepen köszöntjük az édesanyákat és búcsúztatjuk el az iskolába távozókat.
 • Több jeles napról is megemlékezünk játékos formában, mint például a Föld napja, a Víz világnapja, Állatok világnapja, stb.
 • Gyermeknap alkalmából egy nagy kirándulás keretében vidéken állatokat tekintünk meg, régi mesterségeket próbálunk ki és eközben megfigyeljük a természetet.
 • Tanév végén régi óvodásaink, akik különféle hangszeren játszanak, bemutatják hangszerüket és egy rövid hangversenyt adnak jelenlegi óvodásainknak.
 • Az egészséges életmódra nevelés keretében a szülők hozzájárulásával folyamatosan gyümölcs és zöldségféléket hoznak a csoportjuk gyermekei részére, amit a nagyobbak már maguk darabolnak, gyümölcssalátát készítenek belőle. Ezzel is segítjük az egészséges életmód kialakulását.
 • Alkalmanként bábszínházi előadást szervezünk vagy bűvészt hívunk.
 • Egész tanévben tartásjavító tornán, foci és néptánc foglalkozásokon, őszszel és tavasszal úszásoktatáson vehetnek részt (szülői térítés ellenében) a középsős és a nagycsoportos gyermekeink.
 • Egy óvodapedagógus középső és nagycsoportosoknak zenei foglalkozásokat tart.
 • Hetente többször szakképzett logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.
 • Munkánkat fejlesztőpedagógus is segíti, aki mozgás és értelmi képesség fel- zárkóztatást végez.

Törekvésünk az, hogy az óvodánkba járó gyerekek nyugodt, barátságos környezetben készüljenek az iskolára. Alapító Okiratunk lehetővé teszi, hogy enyhe mozgássérült gyermekeket is integráltan nevelhessünk mindkét fel- adatellátási helyünkön. El tudjuk látni táplálékallergiás gyermekek étkeztetését is.

Hitvallásunk, hogy a védettség és biztonságérzet vágya mellett a kisgyermeknek hihetetlen szeretetigénye van, szüksége van arra, hogy érezze: elfogadják és szeretik, ráadásul olyannak, amilyen.

Csak az tanul meg szeretni, akit szeretnek; az tud megtanulni másokat elfogadni, aki maga is átélte az „elfogadottság” élményét.

Célunk, hogy az óvodában a gyermekek, a szülők és az óvónők is jól érezzék magukat. Középpontban a gyerekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, a kreativitás fejlesztése áll, ahol a gyerekek nagy horderejű, meghatározó élmények egész sorát élik át.
orbanhegyi1

„Megnyílott az óvoda, varázslatos palota.
A falakról vidám bábok kuncogják a nagyvilágot.
Itt nevetgél sok barát, felfedezünk száz csodát, …
… s ahány játék, annyiféle, és a mesének sincs vége!
Ebben a klassz oviban minden rendben – csakugyan!”