*

Zöld Hegyvidék

Zöld Hegyvidék

Rólunk

A Hegyvidéki Önkormányzat az elmúlt évtizedek során igyekezett kiemelt felelősséggel kezelni a környezeti állapotával kapcsolatos kérdéseket. A kiemelt felelősség oka egyrészt az, hogy a Hegyvidék a környezetminőség alapján Budapest legjobb állapotú kerületei közé tartozik, másrészt pedig egyes területei – elsősorban az erdőterületek – nem csak kerületi, hanem össz-budapesti igényeket is kiszolgálnak.

Fontos megemlíteni, hogy az Önkormányzat környezetvédelmi célú intézkedései pozitív hatással lehetnek más területekre is. Csak néhány példát megemlítve; a zöldfelületek ésszerű, fenntartható kezelése a helyi klímára és a levegőtisztaságra gyakorolt kedvező hatások révén életminőség-javító funkciót is betölt. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégia kidolgozása és a lakosság klímatudatosságának erősítése segítséget nyújt a kerület lakosságát érintő potenciális hatások kivédésében és az egészségvédelemben. A helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat, ami elsősorban a hulladékképződés csökkentését, a hulladékok anyagában történő hasznosítását, továbbá a zöldhulladékok esetében a helyben történő hasznosítást célozza meg, összességében a környezeti terhelés mérséklését eredményezi.

Az egyes környezetvédelmi akciók különálló, ötletszerű megvalósítása helyett inkább egyfajta átfogó, stratégiai tervezésre van szükség ezen a területen is, kihasználva azt, hogy a különböző környezetvédelmi célú intézkedések – az említett pozitív hatások mellett – egymást is erősítik.

Ennek érdekében a Hegyvidéki Önkormányzat 2016 végén megalakította Zöld Irodáját, melynek feladata, hogy a tervezéssel, programok szervezésével, új kezdeményezések megvalósításával és a hatósági feladatok ellátásával is segítse a helyi környezeti elemek megóvását, fejlesztését a kerületi sajátosságok, lakossági preferenciák és a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembevételével.

Irodánk nyitva áll mindazok számára, akiknek tanácsra van szüksége környezetvédelemmel, zöldfelületekkel, vagy akár hulladékgazdálkodással kapcsolatos témában. Célunk, hogy befogadó szemlélettel, szoros együttműködésben tudjuk zöldíteni otthonunkat.

HZI_Emblema_CMYK200px 
HZI_Logotipia_BW200px