Ülés megtekintése

Képviselő-testületi ülések
2020.02.27

Meghívók

Meghivo_20200227_KT.pdf (aláírt)   (pdf, 114 KiB)  

Napirend

A Hegyvidéki Tervtanácsról szóló rendelet megalkotása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
1nr_melleklet.pdf (aláírt)   (pdf, 381 KiB)  
1nr_Tervtanacs_rendelet.pdf (aláírt)   (pdf, 135 KiB)  
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Nyílt
Fonti Krisztina alpolgármester
2nr_melleklet_mod.pdf (aláírt)   (pdf, 154 KiB)  
A Hegyvidék Közbiztonságáért díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
3nr_melleklet_mod.pdf (aláírt)   (pdf, 148 KiB)  
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Középtávú tervezés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
5nr_Kozeptavu_tervezes.pdf (aláírt)   (pdf, 117 KiB)  
A Polgármesteri Hivatal átszervezése
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
6nr_Eloterj_kiegeszitese.pdf (aláírt)   (pdf, 138 KiB)  
6nr_PMH_atszervezese.pdf (aláírt)   (pdf, 2 MiB)  
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
20200220_PUB_kivonat.pdf (aláírt)   (pdf, 110 KiB)  
Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Önkormányzati helyiségek bérbeadása
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Döntések a 2016-ban benyújtott, „A Hegyvidék Főutcája” TÉR_KÖZ pályázat tárgyában
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Pályázati felhívás civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására
Nyílt
Fonti Krisztina alpolgármester
A Hild János-díj köztéri megjelenítése
Nyílt
Fonti Krisztina alpolgármester
Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
Nyílt
Fonti Krisztina alpolgármester
Wagner Károly Alapítvány alapító okiratának módosítása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Otthon megöregedni 2020. pályázati felhívás
Nyílt
Fonti Krisztina alpolgármester
Fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítása
Nyílt
Fonti Krisztina alpolgármester
Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott 2019. évi döntéseiről
Nyílt
Dr. Harmos Andrea
Beszámoló az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság 2019. évi munkájáról
Nyílt
Kovács Gergely
A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság 2019. évi beszámolója
Nyílt
Menyhárt Éva
Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatáról
Zárt
Fellebbezés elbírálása
Zárt
A Hegyvidéki Közösségépítő Díj adományozása
Zárt
Hegyvidék Közbiztonságáért díj adományozása
Zárt
A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése
Zárt

Dokumentumok

Résztvevők

Pokorni Zoltán polgármester
Fonti Krisztina alpolgármester
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Dr. Baktay Zsófia Zsuzsanna
Dr. Bernyák Adrienn
Dr. Borsodi Klaudia
Élő Norbert
Dr. Gámán Gábor
Dr. Gidófalvy Dénes
Hajdu Mária
Dr. Harmos Andrea
Kovács Gergely
Kovács Lajos
Menyhárt Éva
Mikó Gergely
Dr. Péchy László
Dr. Péczely Attila
Sikota Krisztina
Vágó István
Dr. Vincze Géza