*

Közlekedésrendészeti intézkedés a Mindenszentek ünnepéhez és Halottak Napjához kapcsolódóan

A 2019. évi Mindenszentek Ünnepéhez és Halottak Napjához kapcsolódóan a temetői forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 44. § és a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. § alapján ideiglenes forgalomkorlátozást rendelek el az alábbiak szerint:

 

1.) Tilos megállni:

2019. október hó 31. nap 00.00 órától

2019. november hó 03. nap 20.00 óráig:

Bp. X. ker. Új Köztemetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Sírkert út mindkét oldalán a Maglódi út és a Kozma u. között,

Kozma utca mindkét oldalán az Álmos u. és a körforgalom között.

Bp. XII. ker. Farkasréti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Hegyalja út mindkét oldalán a Liptó u. és a Németvölgyi út között,

Németvölgyi út mindkét oldalán a Hegyalja u. és a Süveg u. között,

Érdi út mindkét oldalán a Márton Áron tér és a Németvölgyi út között,

Márton Áron téren,

Bp. XV. ker. Rákospalotai temetőhöz vezető alábbi útvonalon:

Zala György utca mindkét oldalán.

Bp. XXIII. ker. Erzsébeti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Tartsay utca mindkét oldalán a Nyír u. és a Temető sor között,

Külső Vörösmarty utca mindkét oldalán az Alsó Határ út és a Tartsay u. között,

Vasfű utca mindkét oldalán a Temető sor és a Külső Vörösmarty u. között,

Temető sor mindkét oldalán a Tartsay u. és a Vasfű u között.

Bp. XIX. ker. Kispesti temetőhöz vezető alábbi útvonalakon:

Darányi I. utca mindkét oldalán a Csapó utca és a Kolozsvár utca között.

Kassa utca mindkét oldalán a Kolozsvári u. és a Pozsony u. között,

Kolozsvár utca mindkét oldalán a Kassa u. és a Hárs u. között,


2.) Lezárásra kerül: (csak BKK behajtással)

2019. november hó 01. nap 08.00 órától

2019. november hó 03. nap 20.00 óráig:

Bp. XVI. ker. Tátraszirt sor a Lóca utca és a temető között,

Bp. XVIII. ker. Reményik Sándor utca, (rendőri erővel operatív intézkedés alapján),

Bp. XIX. ker. Temető köz,


3.) Lezárásra kerül: (csak BKK és BV Intézet behajtással)

2019. november hó 01. nap 07.00 órától

2019. november hó 03. nap 20.00 óráig:

Bp. X. ker. Újhegyi út a Maglódi út és az Újköztemető előtti körforgalom között (a Maglódi út felől csak a BKK és a BV Intézet járművei hajthatnak be, a temetőtől távolodó irányban nincs korlátozás)


4.) Egyirányú forgalmi rend kerülhet kialakításra operatív rendőri intézkedéssel: (ellenkező

irányból csak BKK behajtással)

2019. november hó 01. nap 07.00 órától

2019. november hó 03. nap 20.00 óráig:

Bp. X. ker. Kozma utcában a körforgalmi csomópont és a Jászberényi út között, az egyirányú útszakaszra szemből csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak

be),

Bp. X. ker. Sírkert utcában a körforgalmi csomópont felől a Maglódi út irányába,


5.) Egyirányú forgalmi rendet kell kialakítani:

2019. november hó 01. nap 08.00 órától

2019. november hó 03. nap 20.00 óráig:

Bp. XII. ker. Bürök utcában a Tállya utca és a Denevér utca között a Denevér utca irányába,

 

Bp. XXII. ker. Debrő utcában és a Víg utcában a Gádor utca irányába,

 

Bp. XXIII. ker. Tartsay utcában a Borona utca felől a Temetősor irányába,
Temetősoron a Tartsay u. felől a Vasfű u. felé, valamint a Tartsay u. felől az Alsó határút felé.

 

Bp. XVI. ker. Szabadföld úttal párhuzamos gépjármű parkolóban, az MOL benzinkút irányából a Décsi József út irányába.
/A parkoló Décsi József út felöli kijáratához ”Behajtani tilos” jelzőtábla, míg a parkoló másik bejáratához ”Egyirányú forgalmú út” jelzőtábla kihelyezése indokolt/.

6.) Megállási tilalom feloldásra kerül:

2019. november hó 01. nap 08.00 órától

2019. november hó 03. nap 20.00 óráig:

Bp. IV. ker. Megyeri úton a Szondi u. és a Reviczky u. között a temető oldalán.

Bp. XXII. ker. Nagy Kőbánya utcán.


7.) Lezárásra kerül (kivéve mozgáskorlátozott személyek járművei):

2019. november hó 01. nap 08.00 órától

2019. november hó 03. nap 20.00 óráig:

Bp. XVI. ker. Simongát út temető előtti szakaszán


8.) A tilalmat szükség szerinti "Megállni tilos" mobil jelzőtáblával, elszállításra és a tilalom

időtartamára utaló kiegészítő táblákkal kell jelezni.


A jelzőtáblákat a megállási és várakozási tilalom kezdete előtt legalább 48 órával ki kell helyezni, az ideiglenes forgalomkorlátozás életbelépésekor az ellentétes értelmű jelzőtáblákat átlátszatlan fóliával le kell takarni, az eredeti forgalmi rendet a tilalom befejezése után vissza kell állítani.

 

 A jelzőtáblák kihelyezésének és az eredeti forgalmi rend visszaállításának költségei a BKK-t terhelik.

 

I n d o k o l á s

A Budapesti Rendőr-főkapitányság - a társhatóságokkal és - szervekkel együttműködésben - 2019. évben is nagy hangsúlyt fektet az ünnepek, illetve a megemlékezés időszakában a temetők környékén a közlekedők haladásának elősegítésére, és a járműforgalom folyamatosságának biztosítására. Ennek elérése érdekében az év ezen időszakán kívül megszokott forgalomhoz kialakított forgalmi rend módosítása a temetők környékén elengedhetetlen. Ezen túlmenően a jármű, valamint a gyalogos forgalom összehangolása is csak a fentiekben foglalt forgalomtechnikai beavatkozások szerinti rend betartásával biztosítható.

Ennek érdekében a BKK Zrt-vel, a Budapest Közút Zrt-vel, valamint a BTI Zrt-vel történt egyeztetést követően a rendelkező részben foglalt intézkedések bevezetéséről döntöttem.

Budapest, 2019. október 24.

 

Szécsi Tibor László r. alezredes

osztályvezető