*

Működés

2017. évi rendeletek

 
6/2017. (II. 27.)
Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól (Egységes szerkezetben a 48/2017. (XII. 20.) rendelettel.)

7/2017. (II. 27.)
Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
18/2017. (V. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról
19/2017. (V. 22.)
Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Tállya u. – Méra u. környéke Kerületi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
20/2017. (V. 22.)
Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Bürök u. – Farkasréti temető Kerületi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.), a 33/2018. (IX. 24.) és az 58/2018. (XII. 17.) rendelettel).
23/2017. (V. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Zsolna u. – Pethényi út környéke Kerületi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.) és a 10/2019. (III. 5.) rendelettel).
24/2017. (VI. 30.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak mértékéről (Egységes szerkezetben az 50/2017. (XII. 20.) és a 11/2018. (IV. 27.) rendelettel.) 

34/2017. (IX. 27.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben a 37/2019. (XII. 3.), a 9/2020. (IV. 16.), a 20/2020 (IX.28.) és a 15/2021. (IV. 21.) rendelettel.)


42/2017. (XI. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a településkép védelméről (Egységes szerkezetben a 4/2020. (II. 28.) rendelettel).

43/2017. (XII. 20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a közművelődésről

46/2017. (XII. 20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

47/2017. (XII. 20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról