*

Működés

1/2006. (III. 8.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (III.23.) Budapest Hegyvidék  XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.      §

 (1)[1]

 

(2) Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

2. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 

 [1] Az 1.§ (1) bekezdésének szövege beiktatva a 3/2005.(III.23.) Bp.Hegyvidék XII.ker. Ök. rendelet 1.§-ának (1) bekezdésénél.

[2] A melléklet közlését mellőzzük az a Polgármesteri Hivatal Képviselői-Csoportjánál tekinthető meg.