*

Működés

12/2000.(V.17.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)

elfogadásáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

             Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1999. évi költségvetése teljesítésének

            a) bevételi főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

5 938 192 ezer Ft-al,

b) kiadási főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

5 658 319 ezer Ft-al,

 

c) korrigált pénzmaradványát

 

                      267 843 ezer Ft-al hagyja jóvá.[1]

 

3. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 10. A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.