*

Működés

12/2007. (IV. 21.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)

elfogadásáról

 

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alkotmány  44/A. §-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. §-ára figyelemmel - az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésének

a)     kiadási főösszegét a rendelet 1. sz. mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

12 793 808 e Ft-tal,

 

b)     bevételi főösszegét a rendelet 1. sz. mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

14 450 322 e Ft-tal,

c)      tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a rendelet 2. számú melléklete szerint

 

 1 999 039 e Ft-tal

hagyja jóvá.[1]

3. §

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetése teljesítésének finanszírozási műveleteit

a)     a költségvetésben tervezett és megvalósított 2 milliárd forint értékű fejlesztési kötvénykibocsátással jóváhagyja;

b)     a költségvetésben tervezett és év közben maradéktalanul visszafizetett 500 millió forint értékű likviditási hitel műveleteket jóváhagyja.

 

4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 [1] A rendelet mellékletei a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthetők meg.