*

Működés

13/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (III. 23.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

 

(1)[1]

 

(2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező 1. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

  1. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 [1] Az 1.§ (1) bekezdése a 2005. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét módosította.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői-Csopotjánál tekinthető meg.