*

Működés

13/2006. (VIII. 9.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosításáról

 

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III.8.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.      §

 (1)[1]

 

(2) Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

2. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 

 [1] Az 1.§ (1) bekezdése a 2006. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét módosította.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői-Csoportjánál tekinthető meg