*

Működés

14/2002. (XII.18.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

2002. évi költségvetésének módosításáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 23/2001. (XII.12.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1)[1]

 

            (2) Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

2.§

 

            (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 44/A. §-a alapján 2003-ban a Polgármesteri Hivatal

a)                felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjének alapilletménye 30 %-ának,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselőjének alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetmény-kiegészítést állapít meg.

 

            (2) A Képviselő-testület a Ktv. 46. §-ának (5) bekezdése alapján 2003-ban a Polgármesteri Hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője részére

            a) osztályvezető, irodavezető, főreferens esetében alapilletménye 15 %-ának,

            b) irodavezető-helyettes, referens, csoportvezető esetében alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetmény-pótlékot állapít meg.

 

3. §

 

(1)   Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseiről szóló 19/2001. (X.31.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletének 7. §-a hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet 2. §-a 2003. január 1-jén lép hatályba.

 

(3)   Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.[1]  Az 1. § (1) bekezdése a 2002. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét módosította.

[2]  A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.