*

Működés

15/1998.(VIII.12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi

költségvetéséről szóló 7/1998.(IV.8.) Budapest Főváros XII. kerületi

Önkormányzat rendeletének módosításáról

 

A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 7/1998.(IV.8.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

            (1)[1]

 

            (2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, tevékenységenként (címenként) és feladatonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

 

2. §

 

            (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 

 

 [1] Az 1. § (1) bekezdése az 1998. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét módosította. A főösszegeket utóbb a 21/1998.(X.7.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése módosította.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.