*

Működés

 

16/1995.(XI.22.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete  a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1995. évi  költségvetéséről szóló 4/1995.(IV.12.) Budapest Főváros

XII. kerületi Önkormányzat rendeletének módosításáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 4/1995.(IV.12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

            (1) Az Ör. 1. §-ának (1) bekezdésében megállapított

            a) bevételi főösszeg            4.218.000 ezer forintról

                                                                       4.520.779 ezer forintra,

            b) kiadási főösszeg                         4.218.000 ezer forintról

                                                                       4.520.779 ezer forintra

módosul.[1]

 

            (2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként és jogcímenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

 

2. §

 

            (1) E rendelet melléklete szerinti előirányzat-módosítás kizárólag a meghatározott jogcímre és feladatra használható fel, amellyel a zárszámadáskor külön el kell számolni.

 

(1)        Az előirányzat-módosítás fel nem használt összege más feladatra vagy jogcímre nem csoportosítható át, illetve nem használható fel.

 

3. §

 

            Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1995. október 19-étől kell alkalmazni.

 [1] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeget utóbb a 19/1995.(XII.13.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése módosította.

[2] A melléklet  közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.