*

Működés

17/2003. (VIII.13.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003. (IV.9.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletének módosításáról

 

            A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003. (IV.9.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

 

            Az Ör 1. számú mellékletének költségvetési létszámkeretet meghatározó 3. oszlopában

a)     a Kiss János Általános és Középiskola létszámkerete 105,5-ről 103-ra,

b)     az Aprajafalva Óvoda létszámkerete 21-ről 18-ra,

c)      az Õzike Óvoda létszámkerete 17-ről 15-re,

d)     a Táltos Óvodák létszámkerete 31-ről 25-re,

e)     a Németvölgyi Általános Iskola létszámkerete 72-ről 71-re,

f)        a Fekete István Általános Iskola létszámkerete 58,5-ről 57,5-re módosul.

 

2.§

 

            Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.