*

Működés

17/2006.(XI.2.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosításáról

 

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló  217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdésére, a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(III.8.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

 

Az Ör. 1. számú mellékletének tevékenység/jogcím főoszlopában

a)         „a Pénzügyi és Költségvetési Iroda 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység értékpapír vásárlás” során, a felhalmozási kiadás oszlopban a 900 000 ezer forint előirányzati összeg 825 000 ezer forint előirányzati összegre módosul;

b)         „a Vagyongazdálkodási Iroda 701015 Saját ingatlan hasznosítási tevékenység Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége” során, a felhalmozási kiadás oszlopban a 200 000 ezer forint előirányzati összeg 275 000 ezer forint előirányzati összegre módosul.

 

2. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 2006. október 12-től kell alkalmazni.