*

Működés

 

 

19/1995.(XII.13.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

1995. évi költségvetéséről szóló, a 16/1995.(XI.22.) Budapest

Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletével módosított

4/1995.(IV.12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendeletének módosításáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló, a 16/1995.(XI.22.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletével módosított  4/1995.(IV.12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

            (1) Az Ör. 1. §-ának (1) bekezdésében megállapított

            a) bevételi főösszeg 4.520.779 ezer forintról

                                                           4.631.712 ezer forintra,

 

            b) kiadási főösszeg             4.520.779 ezer forintról

                                                           4.631.712 ezer forintra

módosul.

 

            (2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként és jogcímenként részletező mellékletében az egyes sorok az e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak.[1]

 

2. §

 

            (1) E rendelet melléklete szerinti előirányzat-módosítás összege kizárólag a meghatározott jogcímre és feladatra használható fel, amellyel a zárszámadáskor külön el kell számolni.

 

            (2) Az előirányzat-módosítás fel nem használt összege más feladatra vagy jogcímre nem csoportosítható át, illetve nem használható fel.

 

3. §

 

            Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1995. november 23-tól kell alkalmazni.

 [1] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.