*

Működés

2/1995.(III.29.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1994. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)

elfogadásáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1994. évi zárszámadásának

            a) bevételi főösszegét az 1. számú mellékletben meghatározott részletezésben 5.033.097  eFt-al,

            b) kiadási főösszegét a 2. számú mellékletben meghatározott részletezésben 4.323.862  eFt-al,

            c) pénzmaradványát 709.235  eFt-al hagyja jóvá.[1]

 

3. §

 

            Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 [1] Az 1. és 2. számú melléklet közlését mellőzzük, azok a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthetők meg.