*

Működés

20/2001. (X. 31.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi

 költségvetésének módosításáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (IV.4.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§

(1)[1]

 

            (2) Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

2. §[3]

 

3. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 [1]  Az 1. § (1) bekezdése A 2001. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét módosította. A főösszeget utóbb a 21/2001. (XII.12.) és az 1/2002. (III.13.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet módosította.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.

[3] A 2. § szövege beiktatva a 8/2001. (IV.4.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet 6. §-ának (4) bekezdésénél.