*

Működés

20/2004. (XII.15.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (IV.7.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1)[1]

(2) Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező 1. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 [1]  Az 1. § (1) bekezdése a 2004. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét módosította.

[2]  A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.