*

Működés

21/1998.(X.7.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről

szóló 7/1998.(IV.8.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendeletének módosításáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló, a 15/1998.(VIII.12.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletével módosított 7/1998.(IV.8.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

            (1)[1]

 

            (2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, tevékenységenként (címenként) és feladatonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

 

2. §

 

            (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 [1] Az 1.  § (1) bekezdésének szövege beiktatva a 7/1998.(IV.8.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésénél.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri  Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.