*

Működés

22/2001. (XII. 12.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi

költségvetésének módosításáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (IV. 4.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.      §

(1) [1]

 

(2) Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

2. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 

 [1]  Az 1. § (1) bekezdése a 2001. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét módosította. A főösszegeket utóbb az 1/2001. (III.13.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendelet módosította.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.