*

Működés

22/2007. (VI. 18.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosításáról

 

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III.21.) Budapest  XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) [1]

 

(1)              [2]Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. §24

 

3. §

 

Az Ör. 6. számú mellékletében a Kiss János Általános és Középiskola létszámkeret csökkentésének mértéke 2007. július 1-jétől 10 főről 26 főre módosul. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 2007. július 1-jétől 82 főről 66 főre módosul.

 

4. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 [1] Az 1. § (1) bekezdésének és a 2. §-nak a szövege beiktatva a 9/2007. (III.21.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet megfelelő szakaszainál.

[2]  A rendelet melléklete a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.