*

Működés

24/1996.(XII.18.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi

költségvetéséről szóló 7/1996.(IV.10.) Budapest Főváros XII. kerületi

Önkormányzat rendeletének módosításáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló, a 21/1996.(XI.20.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletével módosított 7/1996.(IV.10.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja.

 

1. §

            (1)[1]

 

            (2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, tevékenységenként (címenként) és feladatonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

 

2. §

 

            (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az Ör. 4. §-a (1) bekezdésének első mondatában a "havonta egy alkalommal" szövegrész hatályát veszti.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék.

 [1] Az 1. § (1) bekezdésének szövege beiktatva a 7/1996.(IV.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésénél.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.