*

Működés

24/1998.(XII.28.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 7/1998.(IV.8.) Budapest Főváros

XII. kerületi Önkormányzat rendeletének módosításáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló, a 15/1998.(VIII.12.) és a 21/1998.(X.7.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletével módosított 7/1998.(IV.8.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

            (1)[1]

 

            (2)[2] Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, tevékenységenként (címenként) és feladatonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

 

2. §

 

            (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 [1] Az 1. § (1) bekezdésének szövege beiktatva a 7/1998.(IV.8.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet 1. §-ának (1) bekezdésébe.

[2]  A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.