*

Működés

3/2001 (II.7.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról

 

          A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésére, a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (III.22.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§

(1)[1]

 

(2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

2.§

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy a rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 

 [1]Az 1.§ (1) bekezdése a 2000. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét módosította. A főösszegeket utóbb az 5/2001.(III.7.)Bp.Hegyvidék.XII.ker.Ök. rendelet módosította.

 

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői csoportjánál tekinthető meg.