*

Működés

 

30/1994.(XI.1.)  Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1994. évi

költségvetéséről szóló 9/1994.(IV.19.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletének módosításáról

 

           A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 75. §-a alapján a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 9/1994.(IV.19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

        A Képviselő-testület az Önkormányzat 1994. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 23.278 eFT-al megnöveli, és a költségvetés

          a)   bevételi   főösszegét   az   1. számú    mellékletben meghatározott

 részletezésben 3.953.278 - eFt-ban,

          b)    kiadási        főösszegét   a    2. számú mellékletben meghatározott részletezésben 3.953.278.- eFt-ban állapítja meg.[1]

 

2. §

 

          Ez a rendelet közzététele napján lép hatályba.

 [1] Az 1. és 2. számú melléklet közlését mellőzzük, azok a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthetők meg.