*

Működés

4/2005. (V. 4.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1992. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2. §

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi költségvetése teljesítésének

a)     pénzforgalmi   kiadási   főösszegét  a rendelet mellékletének jogcímei

szerinti részletezésben

9 861 717 e Ft-tal,

 

b)     pénzforgalmi  bevételei  főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei

szerinti részletezésben

10 552 221 eFt-tal,

 

c)      tárgyévi helyesbített pénzmaradványát

 

691 341 eFt-tal

hagyja jóvá.[1]

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 [1] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői-Csopotjánál tekinthető meg.