*

Működés

5/2001 (III.7.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról

 

            A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésére, a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (III.22.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§

1)[1]

 

(2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

2.§[3]

 

3.§

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy a rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 [1]Az 1.§ (1) bekezdésének szövege beiktatva az 5/2000. (III.22.)Bp.Föv.XII.ker.Ök. rendelet 1.§-ának (1) bekezdésébe.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői csoportjánál tekinthető meg.

[3] A 2.§ szövege beiktatva a 12/1995.(X.25.)Bp.Föv.XII.ker.Ök. rendelet 33.§-ába.