*

Működés

6/2001.(III.7.)Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának szabályozásáról

 

Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-ára figyelemmel, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

Tilos szeszes italt fogyasztani a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő közterületeken.

 

2. §

 

Az 1. §-ban említett tilalom nem terjed ki:

            a) nyitvatartási időben az érvényes közterület-használati engedéllyel (megállapodással) rendelkező és szeszes ital árusítására jogosult vendéglátó egységek területére;

            b) szeszes ital árusítására jogosító engedéllyel szervezett alkalmi rendezvény engedélyezett területére.

3. §

 

E rendelet alkalmazásában

            a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan, az Önkormányzat tulajdonában álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, valamint egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze;

            b) szeszes ital: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.

 

4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.