*

Működés

6/2004. (V.5.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban. Önkormányzat) Képviselő-testülete az alkotmány 44/A. §-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.§

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2003. évi költségvetése teljesítésének

            a) pénzforgalmi kiadási főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

9 272 123 e Ft-al,

 

            b) pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

 

10 421 063 e Ft-al, 

 

            c) tárgyévi helyesbített pénzmaradványát

 

1 160 024 e Ft-al

hagyja jóvá.[1]

 

3. §

 

            Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 [1] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.