*

Működés

7/2006 (V. 17.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

 

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat ) Képviselő-testülete az Alkotmány  44/A. §-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. §-ára figyelemmel - az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2. §

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. évi költségvetése teljesítésének

a)     kiadási főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

 

10 921 396 e Ft-tal,

 

b)     bevételi főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

 

11 762 825 e Ft-tal,

 

c)      tárgyévi helyesbített pénzmaradványát

 

653 776 e Ft-tal

hagyja jóvá.[1]

 

3. §[2]

 

4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 [1] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői-Csoportjánál tekinthető meg.

[2] A 3.§ szövege beiktatva a 4/1994.(III.2.) Bp.Főv.XII.ker.Ök. rendelet megfelelő szakaszánál.