*

Működés

8/1997.(IV.23.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)

elfogadásáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1996. évi zárszámadásának

            a) bevételi főösszegét a mellékelt táblázat 10-13. oszlop jogcímek szerinti részletezésben 4.784.207 ezer Ft-al,

            b) kiadási főösszegét a mellékelt táblázat 4-8. oszlop jogcíme szerinti részletezésben 4.447.359 ezer Ft-al,

            c) pénzmaradványát 22.445 ezer F-al hagyja jóvá.[1]

 

 

3. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 [1] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.