*

Működés

8/1998.(V.6.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásának

            a) bevételi főösszegét a mellékelt táblázat 10-14. oszlop jogcíme szerinti részletezésben

5.592.148 ezer Ft-al,

            b) kiadási főösszegét a mellékelt táblázat 4-8. oszlop jogcíme szerinti részletezésben

5.153.536 ezer Ft-al,

            c) pénzmaradványát 516.319 ezer Ft-tal hagyja jóvá.[1]

 

3. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 [1] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.