*

Működés

8/2007. (III. 21.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata

rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi

költségvetésének módosításáról

 

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III.8.) Budapest  XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.      §

(1)[1]

 

(2)  Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. §[2]

 

(1)   Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2)  Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 

 [1]  Az 1. § (1) bekezdésének szövege beiktatva a 2/2006. (III.8.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésénél.

[2]  A melléklet a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.