*

Működés

9/1994.(IV.19.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről [1]

 

I. RÉSZ

 

1. §

 

            (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 1994. évi költségvetését

 

3 930 millió forint bevételi főösszeggel,

3 930 millió forint kiadási főösszeggel

 

állapítja meg.[2]

 

            (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzatait forrásonként az Önkormányzat részletes költségvetésének 1-3. oldala tartalmazza.[3]

 

            (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg előirányzatait ágazati és intézményi bontásban, valamint a felújítási és fejlesztési előirányzatokat, az Önkormányzat Hivatala költségvetését és a tartalékkeretet az Önkormányzat részletes költségvetésének 4-18. oldala tartalmazza.3

 

II. RÉSZ

 

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

 

2. §

 

            (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a költségvetés mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

 

            (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 

3. §

 

            A rendelet hatálybalépését követően minden működési kiadásnál az egy hónapra jutó előirányzat 10 %-át vissza kell tartani. Visszapótlásra negyedévenként, szakmailag indokolt esetekben van lehetőség.

 

 

 

 

4. §

 

            Éves szinten 100 millió Ft összeg erejéig, az Önkormányzat működésének érdekében, indokolt esetben, a jegyző javaslatára átcsoportosításokat engedélyezhet a polgármester, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

 

5. §

 

            Az önkormányzati költségvetési intézmények kiadási előirányzataikat a nem tervezett saját bevételük 60 %-ával, saját hatáskörben növelhetik.

 

6. §

 

            Az Önkormányzat előirányzottnál magasabb (nem tervezett) bevételeit a tartalékalap feltöltésére köteles fordítani.

 

III. RÉSZ

 

Záró rendelkezések

 

7. §

 

            Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az Önkormányzat 1994. évi költségvetésével összefüggésben kell alkalmazni.

 

 [1] A 9/1994. (IV.19.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendeletet a 30/1994. (XI.1.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet módosította.

[2] Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeget utóbb a 30/1994. (XI.1.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet 1. §-a módosította.

[3] A 30/1994. (XI.1.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet 1. és 2. számú mellékletével módosított részletes költségvetés közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.