*

Működés

9/2001.(V.2.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10.§-a (1) bekezdésének a) pontjában és 16.§-a (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehatásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2.§

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2000. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerint részletezésben

                                                                       7 184 509 e Ft-tal,

b) a bevételi főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

                                                                       6 900 098 e Ft-tal,

                        c) tárgyévi helyesbített pénzmaradványát

                                                                       - 284 411 e Ft-tal

hagyta jóvá.[1]

 

 (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000.(III.22.) számú rendelete 6.§-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján végrehajtott állampapírban történt lekötés 744 992 e Ft összegére tekintettel korrigált pénzmaradvány

                                                           460 581 e Ft.

 

3.§

 

                        Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 [1] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.