*

Működés

Készülő kerületi építési szabályzatok és településképi rendelet hírei

MEGHÍVÓ TELEPÜLÉSKÉPI EGYEZTETÉSRE

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek!

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat megkezdi a Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet felülvizsgálatát. Terveink szerint a módosítás több ütemben fog megtörténni.

A Hegyvidék Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete 2017-ben került elfogadásra, letölthetők a https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/varosrendezes/szakmai-konzultacio oldalon található linkekről.

Az Arculati Kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A Településképi rendelet településképi szempontból meghatározó területeket határoz meg, előírásokat tesz az építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a helyi építészeti örökség védelmére, illetve reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozóan.

Várjuk javaslataikat és észrevételeiket többet között az alábbi témákban:

  • helyi (kerületi) értékvédelem,
  • látványvédelem,
  • kerítések kialakítása,
  • cégtáblák, üzletfeliratok kialakítása,
  • közterületek kialakítása,
  • utcabútorok,
  • gépészeti berendezések (pl. klíma) elhelyezésének módja,
  • klímatudatosságot segítő előírások.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 2020. évi LVIII. törvény értelmében a véleményezési eljárást elektronikus úton folytatjuk le.

A településképi témákkal kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2020. november 30-ig várjuk gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, kerületben lakó magánszemélyek esetében az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon, nem kerületi magánszemélyek esetében e-papír felületen.

További felvilágosítást a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodáján, a 224-5960-as telefonszámon, illetve a telepuleskep@hegyvidek.hu mail címen kaphatnak, ahol az Iroda munkatársai készséggel állnak a rendelkezésükre.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Budapest Hegyvidék, 2020. október 20.

Szabó-Kalmár Éva
Városrendezési és Főépítészi Iroda
irodavezető


Tisztelt Hegyvidéki Polgárok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek!

Tekintettel arra, hogy a véleményezésre meghirdetett, az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek új Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendelet tervezete technikai hiba miatt szeptember 25. helyett csak szeptember 26. délelőtt vált elérhetővé a honlapon, a javaslataikat és észrevételeiket az eredeti határidő helyett két nappal később, október 12. napjáig várjuk írásban a korábban megadott felületeken.

Köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Budapest Hegyvidék, 2020. október 6.

MEGHÍVÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK EGYEZTETÉSÉRE

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó Szervezetek!

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat partnerségi véleményezést kezdeményez az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek új Kerületi Építési Szabályzatával (a továbbiakban: KÉSZ) kapcsolatosan. Az új KÉSZ 7 db korábbi szabályozási terv területét foglalja magába.

KESZ

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 2020. évi LVIII. törvény értelmében a véleményezési eljárást elektronikus úton folytatjuk le.

A KÉSZ tervezete 2020. szeptember 25. napjától letölthető innen.

Javaslataikat és észrevételeiket gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, kerületben lakó magánszemélyek esetében az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon, nem kerületi magánszemélyek esetében e-papír felületen kérjük megküldeni 2020. október 10-ig.

További felvilágosítást a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodáján, a 06 1 224-5900/5338-as telefonszámon, illetve a kszt@hegyvidek.hu email címen kaphatnak, ahol az Iroda munkatársai készséggel állnak a rendelkezésükre.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az Önkormányzat honlapján elérhető a kerület egészére vonatkozó térinformatikai rendszer (Minerva). A térinformatikai rendszer segítségével teljeskörűen tájékozódhatnak az aktuális szabályozási előírásokról, beépítési lehetőségekről.

Együttműködésüket előre is köszönjük!