Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Működés

Készülő településtervek és településképi rendelet hírei

MEGHÍVÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK EGYEZTETÉSÉRE 

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek!

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat partnerségi véleményezést kezdeményez az alábbi Kerületi Építési Szabályzatok (a továbbiakban: KÉSZ) hibajavításával kapcsolatosan:

  • a Dél-Hegyvidék Kerületi Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete,
  • a Kissvábhegy Kerületi Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete.

Az egyeztetési eljárást a 419/2021. Korm. rendelet átmeneti rendelkezései alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42/A. § szerint folytatjuk le. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés szerint a helyi partnerségi egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le.

Tájékoztatjuk, hogy a KÉSZ-ek tervezete a lenti hivatkozásokon tölthető le.

Javaslataikat és észrevételeiket gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, kerületben lakó magánszemélyek esetében az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon, nem kerületi magánszemélyek esetében e-papír felületen kérjük megküldeni 2022. május 20. napjáig.

További felvilágosítást a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodáján, a 224-5960-as telefonszámon, illetve a partnerseg.kesz@hegyvidek.hu email címen kaphatnak, ahol az Iroda munkatársai készséggel állnak a rendelkezésükre.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az Önkormányzat honlapján (http://www.hegyvidek.hu) elérhető a kerület egészére vonatkozó térinformatikai rendszer (Minerva). A térinformatikai rendszer segítségével teljeskörűen tájékozódhatnak az aktuális szabályozási előírásokról, beépítési lehetőségekről.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Budapest Hegyvidék, 2022. május 5.

 

Szabó-Kalmár Éva
Városrendezési és Főépítészi Iroda
irodavezető

 

Dél-Hegyivdék KÉSZ hibajavítás tervezet

Kissvábhegy KÉSZ hibajavítás tervezet


MEGHÍVÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSÉRE 

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek!

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat partnerségi véleményezést kezdeményez az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) módosításával kapcsolatosan.

Az egyeztetési eljárást a 419/2021. Korm. rendelet átmeneti rendelkezései alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerint folytatjuk le. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés szerint a helyi partnerségi egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le.

Tájékoztatjuk, hogy a KÉSZ tervezete a lenti hivatkozáson tölthető le.

Javaslataikat és észrevételeiket gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, kerületben lakó magánszemélyek esetében az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon, nem kerületi magánszemélyek esetében e-papír felületen kérjük megküldeni 2022. május 14. napjáig.

További felvilágosítást a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodáján, a 224-5960-as telefonszámon, illetve a partnerseg.kesz@hegyvidek.hu email címen kaphatnak, ahol az Iroda munkatársai készséggel állnak a rendelkezésükre.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az Önkormányzat honlapján (http://www.hegyvidek.hu) elérhető a kerület egészére vonatkozó térinformatikai rendszer (Minerva). A térinformatikai rendszer segítségével teljeskörűen tájékozódhatnak az aktuális szabályozási előírásokról, beépítési lehetőségekről.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Budapest Hegyvidék, 2022. április 29.

Pokorni Zoltán
polgármester megbízásából

 

Szabó-Kalmár Éva
Városrendezési és Főépítészi Iroda
irodavezető

 

Észak-Hegyvidék KÉSZ módosítás tervezet
TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat megkezdi Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék területére az új településfejlesztési terv készítését. (a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban 419/2021. Korm. rendelet))

A településfejlesztési terv felváltja a jelenleg hatályos településfejlesztési koncepciót és integrált településfejlesztési startégiát. A településfejlesztés feladata, hogy a kerület szempontjából jövőképet határozzon meg, valamint azokat a fejlesztési irányokat, célokat és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket, melyekben az Önkormányzat vezető szerepet vállal.

Az Önkormányzat honlapján elérhetők a kerület jelenlegi településfejlesztési dokumentumai: https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/varosrendezes/telepulesfejlesztesi

Az egyeztetési eljárást a 419/2021. Korm. rendelet átmeneti rendelkezései alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. § szerint folytatjuk le. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés szerint a helyi partnerségi egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le.

Az új településfejlesztési tervvel kapcsolatban várjuk javaslataikat, észrevételeiket többek között az alábbi témákban:

  • mely fejlesztéseket tartanak legfontosabbnak a Hegyvidéken az elmúlt időszakból,
  • mit tartanak a legfontosabb megoldandó problémának,
  • milyen fejlesztési feladatokat, célkitűzéseket tartanak fontosnak.

Javaslataikat és észrevételeiket gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, kerületben lakó magánszemélyek esetében az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon, nem kerületi magánszemélyek esetében e-papír felületen kérjük megküldeni 2022. április 29. napjáig.

További felvilágosítást a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodáján, a 224-5982-es vagy a 224-5229-es telefonszámon, illetve a kszt@hegyvidek.hu email címen kaphatnak, ahol az Iroda munkatársai készséggel állnak a rendelkezésükre.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az Önkormányzat honlapján (https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/varosrendezes/telepulesfejlesztesi) elérhetők a kerület jelenlegi településfejlesztési dokumentumai.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Budapest Hegyvidék, 2022..

 

Szabó-Kalmár Éva
Városrendezési és Főépítészi Iroda

irodavezető