Hegyvidéki Önkormányzat

Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23-25.
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf: 925
E-mail cím: onkormanyzat@hegyvidek.hu
Telefon: 06 1 224 5900, Fax: 06 1 224 5905
Zöld szám: 06 80 200 907

Rendeletek tára

 

Az alábbiakban a Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott hatályos rendeleteket olvashatja év szerinti bontásban, 1991-től napjainkig. Első helyen a Nemzeti Jogszabálytárra vezet egy link. Minden települési önkormányzat köteles az összes rendeletét 2013 július 1. óta a Nemzeti Jogszabálytárban elhelyezni. A keresőben lehetőség van a kerület megjelölésével a Hegyvidéki Önkormányzat 2013. július 1. napját követően újonnan megalkotott avagy módosított rendeleteinek megtekintésére. Az egyes rendeleteknél pedig lehetőség van a 2013. január 1. napját követően történt változások követésére az Időállapotok elnevezésű naptár ikonra történő kattintással.

 

 
A Nemzeti Jogszabálytár erre a linkre kattintva érhető el.
A Nemzeti Jogszabálytár a Mozilla Firefox böngészővel olvasható a legkényelmesebben.
 
HATÁLYOS RENDELETEK GYŰJTEMÉNYE


2017.
1/2017. (II. 27.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól
6/2017. (II. 27.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól (Egységes szerkezetben a 48/2017. (XII. 20.) rendelettel.)
7/2017. (II. 27.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
12/2017. (IV. 5.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete a Budapest Főváros XII. kerület egészségügyi alapellátásának körzeteiről
, valamint a rendelet 1. melléklete a háziorvosi körzetekről, 2. melléklete a házi gyermekorvosi körzetekről, 3. melléklete a fogorvosi körzetekről, 4. melléklete a gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetekről, 5. melléklete a területi és iskola védőnői ellátás körzeteiről, 6. melléklete a iskola-egészségügyi ellátás orvosi körzeteiről
18/2017. (V. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról
19/2017. (V. 22.)
Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Tállya u. – Méra u. környéke Kerületi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
20/2017. (V. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Bürök u. – Farkasréti temető Kerületi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
21/2017. (V. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Szépkilátás út környéke Kerületi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
22/2017. (V. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az Árnyas út – Budakeszi út Kerületi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
23/2017. (V. 22.)
Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Zsolna u. – Pethényi út környéke Kerületi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
24/2017. (VI. 30.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak mértékéről (Egységes szerkezetben a 50/2017. (XII. 20.) rendelettel.)
31/2017. (VII. 6.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Virányos út – Szilágyi Erzsébet fasor Kerületi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
34/2017. (IX. 27.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról

42/2017. (XI. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a településkép védelméről

43/2017. (XII. 20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a közművelődésről

46/2017. (XII. 20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

47/2017. (XII. 20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 
2016.

1/2016. (II.1.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védetté nyilvánításáról, valamint helyi (kerületi) egyedi védettség megszüntetéséről
7/2016. (V.26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Normafa történelmi sportterület Kerületi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 15/2016. (XII. 15.) és a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
8/2016. (V.26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem, valamint a Polgármesteri Elismerés alapításáról és adományozásának rendjéről
10/2016. (V.26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról
13/2016. (VII.12.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidék Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
15/2016. (XII. 15.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Kerületi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 26/2017. (VII. 6.) és a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
23/2016. (XII. 21.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 2/2017. (II. 24.), a 13/2017. (IV. 5.), a 30/2017. (VII. 6.) és a 32/2017. (IX. 27.) rendelettel.)


2015.

2/2015. (II. 27.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról (Egységes szerkezetben a 39/2015. (XII. 22.), a 16/2016. (XII. 20.), a 15/2017. (V. 22.) és a 44/2017. (XII. 20.) rendelettel), valamint a rendelet 1-3. melléklete.

8/2015. (III.3.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 18/2015. (VI.2.), a 23/2015. (VI.29.), a 26/2015. (IX.28.), a 32/2015. (XI.26.) és a 2/2016. (II.26.) rendelettel). 

10/2015.(III.24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat és hatásköréről
17/2015. (V.29.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról
31/2015. (XI. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 37/2015. (XII. 22.) rendelettel, a 7/2015. (V. 26.) rendelet 39. § (3) bekezdésével, a 27/2017. (VII. 6.) és a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).
40/2015.(XII. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról (Egységes szerkezetben a 17/2016. (XII. 20.) és a 45/2017. (XII. 20.) rendelettel.)
42/2015. (XII. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 11/2016. (V. 26.), a 14/2016. (IX. 28.), a 22/2016. (XII. 20.) és a 9/2017. (II. 27.) rendelettel).


2014.
1/2014. (II.11.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védetté nyilvánításáról
2/2014. (II.11.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Hegyvidéki Közösségépítő Díj alapításáról és adományozásának rendjéről
4/2014.(III.4.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről (Egységes szerkezetben a 32/2014. (XII.16.) rendelettel).
5/2014. (III. 4.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről (Egységes szerkezetben a 41/2015. (XII. 22.), és a 29/2017. (VII. 6.) rendelettel.)
7/2014.(III.4.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 18/2014. (V.20.), a 23/2014. (VI.25.), a 30/2014. (XI.19.) és a 3/2015.(II.27.) rendelettel)
8/2014.(III.4.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a rendészeti szerv létrehozásáról (Egységes szerkezetben a 20/2014. (V.20.) rendelettel)
13/2014. (III.24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. r. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes szerkezetben a 15/2015. (IV.28.) rendelettel)
17/2014. (V.20.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról.
27/2014. (X. 22.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról (egységes szerkezetben a 10/2017. (III. 31.) rendelettel).2013

2/2013 (II. 4.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Tervtanácsáról (egységes szerkezetben a 41/2017. (XI. 17.) rendelettel).

10/2013. (III. 4.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 41/2013. (XII. 20.), a 3/2014. (III. 4.), a 33/2014. (XII. 16.), a 3/2017. (II. 27.), a 14/2017. (V. 22.) és a 40/2017. (XI. 14.) rendelettel).

12/2013.(III.4.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. (Egységes szerkezetben a 17/2013. (IV.30.), a 19/2013. (VI.6.), a 32/2013. (X.4.), a 40/2013. (XII.20.) és a 6/2014. (III.4.) rendelettel)

13/2013. (IV. 30.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 28/2013. (X. 4.), a 16/2014. (V. 20.), a 25/2014. (VII. 3.), a 28/2014. (XI. 19.), az 5/2015. (III. 3.), a 12/2015. (IV. 28.), a 21/2015. (VI. 26.), a 24/2015. (IX. 28.), a 33/2015. (XII. 22.), a 12/2016. (VII. 12.), a 19/2016. (XII. 20.), a 8/2017. (II. 27.), a 16/2017. (V. 22.), a 33/2017. (IX. 27.) a 35/2017. (XI. 14.), 42/2017. (XI. 17.) és a 49/2017. (XII. 20.) rendelettel).

15/2013.(IV.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról
18/2013.(VI.6.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról
24/2013. (VI.24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védetté nyilvánításáról, valamint helyi (kerületi) egyedi védettség megszüntetéséről
34/2013.(XI.19.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Hegyvidék Közbiztonságáért díj alapításáról és adományozásának rendjéről
37/2013.(XI.19.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az Árkay-díj, valamint az Árkay pályázati díj alapításáról és adományozásának rendjéről


2012

7/2012. (III.6.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. r. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (Egységes szerkezetben a 34/2012. (XI.30.), 6/2013. (III.4.), a 16/2015. (IV.28.), a 30/2015. (XI.26.), az 5/2016. (III.1.) és a 18/2016. (XII.20.) rendelettel), valamint a rendelet 2. melléklete.

10/2012.(III.6.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 20/2012. (V.30.), a 24/2012. (VII.3.), a 33/2012. (X.3.), a 39/2012. (XII.17.) és a 11/2013. (III.5.) rendelettel).

19/2012.(V.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról.
22/2012.(VII.3.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a fapótlási kötelezettség előírásával kapcsolatos képviselő-testületi hatáskör polgármesterre történő átruházásáról.

27/2012.(X.3.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az állatok tartásáról szóló 16/2009. (IX.24.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet hatályon kívül helyezéséről.

37/2012. (XI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 17/2012. (V.25.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről.

2011

5/2011. (II.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 12/2011. (V.2.), a 18/2011. (VII. 11.), a 24/2011. (X.4.), a 35/2011. (XII.19.) és a 9/2012. (III.6.) rendelettel.)

8/2011.(III.29.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat sportfeladatairól, a helyi sporttevékenység támogatásáról (Egységes szerkezetben a 25/2013. (VI.24.) rendelettel)
13/2011.(V. 30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról.

17/2011.(V.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védettségének megszüntetéséről.

22/2011. (IX.30.) Bp. XII. ker Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról, védettségének módosításáról, valamint védettségének megszüntetéséről.

30/2011. (XII.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról, valamint védettségének megszüntetéséről


2010

2/2010. (II.26.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (V.20.), a 15/2010. (VI.29.), a 19/2010.(XI. 24.) és a 4/2011.(II.22.) rendelettel.

4/2010.(II.26.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet a Budapest XII. kerületi zöldfelületek védelméről

8/2010.(II.26.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról (Egységes szerkezetben a 7/2011. (III.29.), a 16/2012. (IV.23.), a 18/2012. (V.29.), a 4/2013. (II.4.) és a 6/2016. (III.1.) rendelettel).

12/2010. (V.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

14/2010. (VI. 28.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról (Egységes szerkezetben a 29/2011. (XII. 19.), a 2/2012. (III. 6.), a 11/2012. (IV. 23.), a 35/2012. (XI. 30.), a 20/2013. (VI. 24.), a 29/2013. (X. 4.), a 35/2013. (XI. 19.), a 9/2014. (III. 24.), a 26/2014. (VIII. 29.), az 1/2015. (I. 29.), a 27/2015. (XI. 20.), a 11/2017. (III. 31.), és a 28/2017. (VII. 6.) rendelettel).

17/2010. (VI. 30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet az építtetők gépjármű elhelyezési kötelezettségének teljesítéséről (egységes szerkezetben a 17/2017. (V. 22.) rendelettel)

24/2010.(XII. 14.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. önkormányzati rendelet a Budapest XII. kerület egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2009. (VI. 19.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet módosításáról 

26/2010. (XII. 14.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. Kt. r. a telekadóról (Egységes szerkezetben a 26/2011. (XII. 19.), a 23/2012. (VII. 3.), a 34/2015. (XII. 22.), a 21/2016. (XII. 20.) és a 38/2017. (XI. 14.) rendelettel)

29/2010. (XII. 27.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. Kt. rendelet az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 28/2011. (XII. 19.) és a 39/2017. (XI. 14.) rendelettel).


2009

3/2009.(II.24.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról

22/2009.(XI.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet az I. és II. kategóriába tartozó játéktermek üzemeltetéséről
23/2009.(XI.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet a Budapest XII. kerület egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

29/2009.(XII.17.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról (módosította a 30/2011. (XII.19.) rendelet)


2008

1/2008. (II.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosításáról.

7/2008.(II.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r. a Kaszás Attila-díj alapításáról és adományozásának rendjéről (Egységes szerkezetben a 38/2013. (XI.19.) rendelettel.

8/2008.(III.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 15/2008.(V.23.), a 19/2008.(VI.18.), a 24/2008.(X.16.), a 31/2008.(XII.18.) és a 4/2009.(II.24.) rendeletekkel.)

14/2008. (V.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról.

15/2008. (V.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról.

19/2008. (VI.18.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról.


2007

8/2007. (III. 21.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosításáról

9/2007. (III.21.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről

12/2007. (IV. 21.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

17/2007.(IV.21.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról (Egységes szerkezetben a 22/2011. (IX.30.) rendelet 3.§-ával.)

21/2007. (VI. 13.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r a helyi (kerületi) jelentőségű értéket képviselő szobrok, képzőművészeti alkotások védetté nyilvánításáról

22/2007. (VI. 18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosításáról

Kiegészítő táblázat a 29/2007. rendelethez

31/2007. (IX. 25.) rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról és helyi (kerületi) védettség megszüntetéséről

35/2007. (XI.14.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosításáról


2006

1/2006. (III. 8.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat. 2005. évi költségvetésének módosításáról

2/2006. (III. 8.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről

7/2006 (V. 17.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

11/2006. (VII.12.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról (Egységes szerkezetben a 31/2007. (IX. 25.) rendelettel. a 22/2011. (IX.30.) rendelet 2. §-ával, és a 24/2013. (VI.24.) rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjával)

13/2006. (VIII. 9.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosításáról

14/2006. (VIII. 9.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r. 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásának rendjéről

17/2006.(XI.2.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. r. a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosításáról

20/2006. (XII. 13.) Bp. XII. ker. Ök. rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 9/2007. (III. 21.) rendelettel, a 20/2008. (X. 16.) rendelet 3. §-ával, a 8/2009. (V. 21.) rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjával, a 3/2010. (II. 26.) rendelet 5-8. §-ával, a 28/2010. (XII. 14.), a 27/2011. (XII. 19.) rendelettel, a 2/2015. (II. 27.) rendelet 43. §-ával, a 29/2015. (XI. 26.) rendelettel, 16/2016. (XII. 20.) rendelet 9. §-ával, valamint a 37/2017. (XI. 14.) rendelettel).

2005

1/2005. (III. 23.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerület Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről (Egységes szerkezetben a 12/2008.(V.15.) rendelettel).

2/2005. (III. 23.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról

3/2005. (III. 23.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

4/2005. (V. 5.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

5/2005. (VII. 1.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

8/2005. (VII. 1.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról (Egységes szerkezetben az 5/2007. (I.10.) rendelettel)

13/2005. (VIII. 10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról

14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 3/2006. (III. 8.), a 28/2007. (VI. 18.), a 34/2008. (XII. 20.), a 30/2009. (XII. 17.), a 9/2010. (III. 23.), a 16/2010. (VI. 30.), a 23/2011. (IX. 30.), a 36/2011. (XII. 20.), a 14/2012. (IV. 23.), a 26/2012. (VII. 3.), a 31/2012. (X. 3.) rendelettel, a 14/2013. (IV. 30.) rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjával, a 31/2013. (X. 4.), a 24/2014. (VII. 3.), a 11/2015. (IV. 28.), a 31/2015. (XI. 26.), a 36/2015. (XII. 22.), a 7/2016. (V. 26.) rendelettel, a 15/2016. (XII. 15.) rendelet 36. § (4), bekezdésével, a 19/2017. (V. 22.), a 20/2017. (V. 22.), a 21/2017. (V. 22.), a 22/2017. (V. 22.), a 23/2017. (V. 22.), a 25/2017. (VII. 6.), a 31/2017. (VII. 6.) és a 42/2017. (XI. 17.) rendelettel).2004

2/2004. (III.10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról

4/2004. (IV.7.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

6/2004. (V.5.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

15/2004. (XI.3.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról

19/2004. (XI.3.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. az állatok tartásáról szóló 13/2000. (VII.12.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. r. hatályon kívül helyezéséről

20/2004. (XII.15.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról

 

2003

5/2003. (III.12.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról

7/2003. (IV.9.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

9/2003. (V.7.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

17/2003. (VIII.13.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003. (IV.9.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. módosításáról

20/2003. (XI.5.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról


2002

1/2002. (III.13.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök.r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról

3/2002. (V.8.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök.r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

4/2002. (V.8.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök.r. egyes részletes rendezési tervek, továbbá részletes rendezési terveket jóváhagyó önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

11/2002. (VIII.14.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról

14/2002. (XII.18.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról


2001

1/2001. (II.7.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat új elnevezéséről, jelképeiről és azok használatáról (Egységes szerkezetben a 34/2007. (IX.20.) és a 13/2015. (IV.28.) rendelettel).

3/2001.(II.7.) Bp.Főv.XII.ker.Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról

5/2001.(III.7.) Bp.Hegyvidék XII.kr.Ök.r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról

6/2001.(III.7.) Bp. Hegyvidék XII.ker.Ök.r. a szeszesital közterületen történő fogyasztásának szabályozásáról

8/2001.(IV.4.) Bp. Hegyvidék XII.ker.Ök.r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről

9/2001.(V.2.) Bp. Hegyvidék XII.ker.Ök.r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

20/2001. (X.31.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök.r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról

22/2001. (XII.12.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök.r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról

23/2001. (XII.12.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök.r. a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről


2000

3/2000.(III.8.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. az egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

5/2000.(III.22.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről

6/2000.(IV.5.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról

12/2000.(V.17.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

19/2000.(XI.15.) Bp.Főv.XII.ker.Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról


1999

2/1999.(III.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

6/1999.(VI.2.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

8/1999.(XI.3.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról

9/1999.(XI.3.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosításáról


1998

6/1998.(III.25.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a választási plakátok egyes középületeken és közterületeken való elhelyezésének tilalmáról szóló 7/1994.(III.11.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. hatályon kívül helyezéséről

7/1998.(IV.8.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről

8/1998.(V.6.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

15/1998.(VIII.12.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 7/1998.(IV.8.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. módosításáról

21/1998.(X.7.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 7/1998.(IV.8.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. módosításáról

24/1998.(XII.28.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 7/1998.(IV.8.) Bp.Főv.XII.ker.Ök.r. módosításáról


1997

8/1997.(IV.23.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

10/1997.(IV.23.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről

15/1997.(XI.5.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 10/1997.(IV.23.) Bp.Főv.XII. ker. Ök. rendelet módosításáról

18/1997.(XII.22.) Bp. Főv.XII.ker. Ök. r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 10/1997.(IV.23.) Bp.Főv.XI.ker. Ök.r. módosításáról


1996

6/1996.(IV.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

7/1996.(IV.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről

9/1996.(VI.5.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet a közoktatásban és a közművelődésben dolgozó közalkalmazottak kitüntető díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről. (Egységes szerkezetben az 1/1997.(I.15.), a 25/2008.(XI.19.), a 39/2013.(XI.19.) és a 29/2014. (XI.19.) rendeletekkel)

20/1996.(XI.6.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet az egyes helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról (módosította a 30/2011. (XII.19.) rendelet)

21/1996.(XI.20.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 7/1996.(IV.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. módosításáról
23/1996. (XII. 4.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet az építményadóról (Egységes szerkezetben a 17/1997. (XII. 3.), a 16/2002. (XII. 18.), a 8/2003.(V. 7.), az 1/2004. (III. 10.), a 16/2004. (XI. 3.), a 19/2006. (XII. 13.), a 8/2009. (V. 21.), a 3/2010. (II. 26.), s 27/2010. (XII. 14.), a 25/2011. (XII.19.), a 36/2012. (XI. 30.), a 35/2014. (XII. 16.), a 28/2015. (XI. 26.), a 35/2015. (XII. 22.), a 20/2016. (XII. 20.) és a 36/2017. (XI. 14.) rendelettel.)

24/1996.(XII.18.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 7/1996.(IV.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. módosításáról


1995

2/1995.(III.29.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

4/1995.(IV.12.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről

16/1995.(XI.22.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 4/1995.(IV.12.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. módosításáról

19/1995.(XII.13.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló, a 16/1995.(XI.22.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendeletével módosított 4/1995.(IV.12.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. módosításáról

22/1995. (XII.27.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet egyes kertek védetté nyilvánításáról (Egységes szerkezetben a 25/2010. (XII.14.) rendelettel.)

1994

4/1994.(III.2.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (Egységes szerkezetben a 10/1997.(IV.23.) rendelet 11. §-ával, a 10/1999.(XI.17.), a 7/2001.(III.7.) rendeletekkel, a 7/2003.(IV.9.) rendelet 16.§-ával, a 11/2003.(VII.2.) rendelettel, a 7/2006.(VI.17.) rendelet 13.§-ával, a 6/2007.(II.21.) rendelet 1.§-ával, a 24/2007.(VI.18.), a 27/2008.(XI.19.), a 10/2009.(V.21.),a 13/2009.(VI.26.), a 20/2009.(IX.24.) rendelettel, a 8/2010. (II.26.) rendelet 29. §-ának (2) bekezdésével, a 32/2011. (XII.19.), a 3/2012. (III.6.), a 29/2012. (X.3.), a 16/2013. (IV.30.), a 21/2013. (VI.24.), a 15/2014. (III.24.), a 34/2014.(XII.16.) és a 19/2015. (VI.2.) rendelettel)

9/1994.(IV.19.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről

27/1994.(X.4.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. egyes részletes rendezési tervek jóváhagyásáról szóló Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről

29/1994.(XI.1.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

30/1994.(XI.1.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 9/1994.(IV.19.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. módosításáról

31/1994.(XI.1.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. az idegenforgalmi adóról szóló 13/1992.(1993.I.19.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. hatályon kívül helyezéséről

32/1994.(XI.1.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a lakások víz- és csatorna-használati díjának bérlőkre történő áthárításáról (Egységes szerkezetben a 3/1995. (III.29.); 30/2007.(IX.25.) rendeletekkel).


1993

3/1993.(IV.20.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 17/1993. (VIII.17.) rendelettel)

16/1993.(VIII.17.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról


1992

7/1992.(VI.23.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1991. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

8/1992.(VI.23.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről

9/1992.(VI.23.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.r. egyes XII. kerületi tanács-rendeletek hatályon kívül helyezéséről


1991
 

 
 

 

 

 boldifinisszazs

2018. január 22. hétfő 18:00

Sautanz-pakat-meghivo2018-1

2018. január 20.

Gedenktag_der_Vertreibung-Plakat2018-1

2018. január 19.

Nevtelen

Programajánló

logotype_250x250

Programfüzet

Egeszseges_Hegyvidek227

Az Egészséges Hegyvidék program 2017-ben is folytatódik.

«
»
Széchenyi 2020

Zöld Iroda

Hegyvidéki baba

Hegyvidek_ONvedelem_banner

Lovasut_banner

gyorsnet_banner

kerekpar_regisztracio

E-ügyintézés


local_taxes_banner250

Ter-koz2

Hegyvidék TV

banner_ovodasok_2017

Amire büszkék vagyunk

Telefonon a Hegyvidék

Pokorni Zoltán

Váczi János blogja

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hegyvidék Kártya

Hegyvidék újság

Kiadványaink

Minerva térinformatika