*

Működés

2019. évi rendeletek


2/2019. (II. 28.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete a Budapest Főváros XII. kerület egészségügyi alapellátásának körzeteiről, valamint a rendelet 1. melléklete a háziorvosi körzetekről, 2. melléklete a házi gyermekorvosi körzetekről, 3. melléklete a fogorvosi körzetekről, 4. melléklete a gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetekről, 5. melléklete a területi és iskola védőnői ellátás körzeteiről, 6. melléklete a iskola-egészségügyi ellátás orvosi körzeteiről

4/2019. (III. 5) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

5/2019. (III. 5) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

8/2019. (III. 5) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Kékgolyó utca – Ráth György utca – Roskovics utca – Gyógyfű utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatról (hatályos: 2019. március 20-tól)

13/2019. (III. 5) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest XII. kerület egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

16/2019. (III. 29.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közterületein történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról (Hatályos: 2019. május 1-től)

18/2019. (V. 31.) Bp. Főv. XII. ker Hegyvidéki Önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról